Produceren+voor+de+consument
Nieuws
©

Produceren voor de consument

Nederlandse varkenshouders moeten vraaggestuurd biggen of vleesvarkens gaan produceren, stelt het visierapport van de Rabobank. Daar horen afspraken bij over genetica, voer, gezondheid, huisvesting, duurzaamheid, enzovoort.

 

Het Visierapport spreekt van productmarktcombinaties die zijn afgestemd op de wens van de consument in binnen- en buitenland. Een varkenshouder die biggen of vleesvarkens produceert moet kiezen voor een van deze productmarktcombinaties. Voorbeelden zijn de Keten Duurzaam Varkensvlees, Good Farming Star, Frivar en biologisch. In dergelijke ketens zijn al goede afspraken gemaakt over zaken als genetica, voer en duurzaamheid en antibioticagebruik. Wel is er vaak nog een structurele meeropbrengst nodig. Dat kan in navolging van de biologische sector door het creëren van toegevoegde waarde, goede ketensamenwerking, een eigen conceptnotering en duidelijke promotie.

Om een hogere prijs te rechtvaardigen moeten de ketens goed worden gecontroleerd en geborgd. “De klant wil zeker weten dat hij krijgt wat hij vraagt”, zegt Koen van Bergen, sectormanager veehouderij van de Rabobank. “Het betekent ook dat een varkenshouder die niet aan de voorwaarden kan voldoen, naar een ander concept zal moeten uitkijken.”

Overigens kan een reguliere productie van varkens op basis van een lage kostprijs ook een productmarktcombinatie zijn. Van Bergen: “Maar ook dan moet de varkenshouder wel weten aan wie hij zijn biggen of vleesvarkens levert. Je kunt niet afwachten wie je product komt halen, dat moet goed geregeld zijn.”

Er zullen volgens de sectormanager zeker ondernemers overblijven die voor een lage kostprijs kunnen produceren. “Wel zien we dat deze ondernemers toch ook een keuze maken voor een bepaalde afzetmarkt en zekerheid.”

De rol van de Rabobank bij het streven naar productmarktcombinaties is volgens Van Bergen duidelijk. “Bij het gesprek met de ondernemer over een financiering zal hij duidelijk moeten maken waar hij voor kiest en hoe dat bij zijn bedrijf past. Daarbij is het ook van belang hoe flexibel de onderneming is. Kan hij gemakkelijk inspelen op veranderingen in concepteisen of overstappen naar een ander concept. Dat speelt mee bij de risico overweging.”

Rabobank stimuleert het produceren in concepten.  Sinds 1 juli is een impactlening  beschikbaar waar ondernemers die investeren met positieve impact voor mens, milieu en maatschappij gebruik van kunnen maken. Voorwaarde is onder meer dat de ondernemer beschikt over 1 van de 47 deelnemende keurmerken, waaronder KDV en Beter Leven-keurmerk in combinatie met MDV. De rentekorting kan oplopen tot 1,1% onder het gangbare vaste rentetarief.

Kiezen voor productmarktcombinaties is voor varkenshouders en de keten een belangrijke stap. Het kan de faalkosten in de keten flink beperken stelt Van Bergen. “Je maakt onderling afspraken over genetica, voer, gezondheid, enzovoort. Daarmee zorg je er voor dat een zo groot mogelijk deel van de varkens binnen het concept valt. Ook maak je afspraken over leveringen. Het is voor een slachterij heel belangrijk dat een varkenshouder op maandag altijd 100 varkens levert. En niet de ene week 50 omdat de prijzen gaan stijgen en de week erop 150 omdat prijzen gaan dalen.”

Mestafzet is een andere kostenpost die alleen omlaag kan als de varkenshouders gaan samenwerken en het sectorbelang prevaleert boven het individueel belang.  Van Bergen: “Dat een collectieve aanpak werkt, zien we in België. Het opzetten van mestverwerking leidde daar tot een daling van de kostprijs. Ook bij mestverwerking is het van groot belang dat je vanuit de markt redeneert. Van een aanbodgedreven, naar een vraaggestuurde markt.”

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 7°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer