Aanpak+fijnstof+nodig
Nieuws
©

Aanpak fijnstof nodig

Het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) geeft duidelijkheid. Aanpak van fijn stof is nodig. Zoönoses vormen geen verschil in risico voor omwonenden en mensen die elders wonen.

Op 7 juli is het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) gepubliceerd. Het onderzoek is gedaan in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid (VWS) en Economische Zaken (EZ) en verricht door onderzoekers van vier instituten onder leiding van het RIVM. Het VGO constateert dat in Nederland jaarlijks gemiddeld 1,5% van de bevolking een longontsteking krijgt. In de buurt van een pluimveehouderij is de kans groter: 1,65% in de plaats van 1,5%.

LTO Nederland stelt als reactie dat de gezondheid van omwonenden van veehouderijen nooit ter discussie mag staan. “Het onderzoek biedt helderheid, maar bevat ook een opdracht”, concludeert LTO Nederland bestuurder Diergezondheid Toon van Hoof. "Er ligt een serieuze opdracht om de uitstoot van fijnstof te verminderen. En dat kan. Op andere terreinen zijn goede stappen gezet, onder meer in vermindering van antibioticagebruik. Dat blijkt ook uit het onderzoek.”

Het VGO constateert dat een verhoogde concentratie van ammoniak, net als de blootstelling van emissies van verkeer in stedelijke gebieden, kan leiden tot een verminderende longfunctie. Dit is niet een direct gevolg van de ammoniak, stellen de onderzoekers, maar een gevolg van de fijnstofdeeltjes die ontstaan als ammoniak reageert met andere stoffen in de lucht.
Van Hoof: “Dit is een opdracht waar we met elkaar de komende jaren aan moeten werken. En tegelijk moeten we ons realiseren dat fijnstofbelasting uit veel bronnen afkomstig is, niet alleen uit de veehouderij. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een dichtbevolkt gebied, met veel verkeer, industrie en veehouderij en ook nog in de nabijheid van buitenlandse industriegebieden. Fijnstof als bron voor gezondheidsklachten is de optelsom van verkeer, industrie en veehouderij.”

Een belangrijke conclusie uit het VGO dat er voor wat betreft zoönose, vee-gerelateerde MRSA, ESBL’s, Hepatis E en Influenza geen verschil in risico is gevonden tussen omwonenden van veehouderijen en zij die elders wonen. “Met deze conclusie zijn we best gelukkig. We komen juist uit deze hoek vaak argumenten tegen in de discussies over veehouderij”, aldus Van Hoof. “Het is voor ‘onze buren’ goed nieuws en het is belangrijke informatie voor de dialoog tussen boeren, burgers en lokale politiek. En de onderzoekers maken ook duidelijk dat mensen die in de directe omgeving van een veehouderij wonen minder last hebben van allergieën dan andere plattelandsbewoners.”

Naar het VGO-onderzoek is door veel partijen lang uitgekeken. Bij het breed opgezette onderzoek zijn circa 100.000 mensen betrokken via de huisartsengegevens. Bijna 15.000 mensen zijn geënquêteerd, 2.500 personen zijn onderzocht. Het onderzoek moest antwoord geven op de vraag of bewoners van vee-rijke gebieden meer gezondheidsklachten hebben en meer risico lopen ziek te worden dan mensen elders op het platteland.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  80 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  80 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer