Index+en+productiegetal+weer+bij+de+tijd
Nieuws
©

Index en productiegetal weer bij de tijd

Het Handboek Varkenshouderij is in april 2016 weer geactualiseerd. Het (digitale) naslagwerk is nuttig en bedoeld voor varkenshouders, adviseurs, docenten, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in de varkenshouderij.

In de nieuwste versie is de rentabiliteitsindex voor zeugen over het afgesloten boekjaar 2015 sterk gedaald. Dit heeft vooral te maken met de lagere prijzen voor zowel biggen als slachtzeugen. De waarde van een hogere worpindex is bijna gehalveerd ten opzichte van de 2014 , doordat het saldo van zeugen het afgelopen jaar laag was. Een hogere toomgrootte was een derde minder waard, als gevolg van de lagere biggenprijs.
Bij vleesvarkens zijn de waarderingsnormen voor groei en uitval zo’n 10 procent gedaald, doordat het saldo per vleesvarken ruim 10 procent is afgenomen in 2015.

Het productiegetal voor zeugen in 2016 geeft een positiever beeld. Dat getal betreft het te verwachten financiële rendement van veranderende kengetallen op het saldo in het lopende boekjaar. De waarden van een terugkomer op 21 dagen en een levend geboren big nemen zo’n 8 procent toe in vergelijking met 2015. Dit jaar wordt een hogere biggenprijs verwacht. De waarde van een slachtzeug neemt met 12 procent toe. Bij vleesvarkens is het productiegetal vrijwel ongewijzigd.

Ook bevat de aprilversie nieuwe informatie over de sector en veranderde wetgeving zoals het Besluit huisvesting.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  1° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer