297 kilo voer per vleesvarken

Gemiddeld 297 kilo voer all-in is John van Paassen kwijt per vleesvarken dat hij aan de slachterij levert. Dat zijn de kilo’s voer inclusief hetgeen de zeug (inclusief opfok) vreet en de hoeveelheid biggen- en vleesvarkensvoer. Dat getal weet Van Paassen omdat hij veel gegevens zelf bijhoudt in een Excel-sheet. Hij liet dat zien tijdens de Kennissessies Financieel management in Bathmen en Sterksel. 

Op het gesloten varkensbedrijf van John en Mieke van Paassen in Deurne is daardoor bekend dat een vleesvarken gemiddeld 217 kilo voer op heeft. Een big vreet 35 kilo en per vleesvarken is 45 kilo voer nodig is voor de zeug en de zeug in de opfokfase.

Die 297 kilo voer kostten vorig jaar samen 86 euro. “Als je deze cijfers kent, weet je ook waar je kunt besparen. Toen we begonnen met bijhouden van cijfers was het voerverbruik per vleesvarken nog 312 kilo per vleesvarken. Je weet ook wat er gebeurt als de voerprijs stijgt. Een euro meer per 100 kilo, betekent dat een vleesvarken drie euro meer moet opbrengen.”

Alle cijfers worden per stal bijgehouden. Daardoor zijn verschillen in groei en voerverbruik per stal bekend. In de oude vleesvarkensstal blijft de groei met 60 tot 70 gram per dag achter, terwijl er meer gas en elektriciteit nodig is.

De cijfers bijhouden is geen doel op zich; het gaat om een beter rendement op het bedrijf. Een van de zaken die hij heeft aangepakt is de diergezondheid. Een huurstal voor vleesvarkens waar aangekochte biggen naar toe gingen, heeft Van Paassen van de hand gedaan. “Dat gaf toch te veel risico op versleping van ziekten. Hoe goed je het ook doet met omkleden.” Ook intern zijn er zaken aangescherpt om versleping van kiemen te voorkomen. Ook koopt hij SPF-opfokzeugjes aan op 8 kilo en houdt die 'vreemde' dieren in een aparte quarantainestal op zijn erf en introduceert ze heel geleidelijk op zijn bedrijf. Daardoor is de gezondheidstoestand op zijn bedrijf flink verbeterd. “Het lukt nu om bij de biggen alle vaccinaties weg te laten.”

Doordat Van Paassen alle cijfers goed bijhoudt, kan hij ook een goede liquiditeitsprognose maken. Hij weet vooraf van elke maand de opbrengsten en kosten. Daardoor kan hij vooraf maatregelen nemen om tekorten op te vangen. “Dat kan door de rekening van het voer later te betalen. Maar je moet het liefst doen via de rekening courant. Die is er namelijk voor om schommelingen in inkomen op te vangen. En niet voor investeringen in een luchtwasser of diermateriaal.”

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  20° / 14°
  75 %
Meer weer