Ammoniak blijft bottleneck wroetstal

Het emissiearm maken van wroetstallen voor vleesvarkens vergt extra inspanning, tijd en kosten. Dit blijkt uit een onderzoek naar het beperken van de uitstoot van ammoniak in ‘wroetstallen’. Wageningen UR Livestock Research voerde dit uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De welzijnsvriendelijke wroetstallen met een ster van de Dierenbescherming, bestaan uit hokken met een hellende dichte vloer, een dikke laag zaagsel erop en mestgoot erachter. Metingen aan de huidige wroetstallen wijzen uit dat nog een forse stap gezet moet worden om de ammoniakemissie onder de grenswaarde van 1,4 kilo per jaar per vleesvarkensplaats te krijgen. 

Wel zijn de emissies van geur en methaan uit deze strooiselstal voor vleesvarkens sterk verlaagd ten opzichte van traditionele vleesvarkensstallen. De emissie van fijn stof komt bij de wroetstal ook iets lager uit.

Dierenwelzijn en milieu blijken bij dit type varkensstal flink te conflicteren. Toch wil de praktijk het stalsysteem zo zien aan te passen dat het ook emissiearm is wat betreft ammoniakuitstoot. Daarom hebben varkenshouders, onderzoekers en voorlichters samen een viertal wroetstalontwerpen ontwikkeld. Deze zijn met name gericht op het verder verkleinen van het met mest en urine bevuilde oppervlak en het snel en gescheiden afvoeren van mest en urine. De emissiearme ontwerpen worden in de praktijk getest op functioneren. Vervolgens zal het effect op de ammoniakemissie gemeten dienen te worden, vermeldt dit rapport

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 9°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  9° / 8°
  70 %
Meer weer