Logische partners

Mijn vorige blog ging over mestkosten en wat je er morgen als varkenshouders aan kan doen. Er wordt in de varkensNET-kamer al behoorlijk kennis met elkaar gedeeld en hierdoor blijkt maar weer dat we logische partners zijn en dat we daar ons voordeel mee kunnen doen.

Eén van mijn bestuurlijke verantwoordelijkheden is het thema ‘energie’ en omdat mest een energiedrager is, is het logisch dat ik ook over de mestver- en bewerking nadenk.

De term vijf voor twaalf is al vaak gevallen binnen de varkenshouderij, maar ik ben nog steeds van mening dat we onze uitmuntende logistieke ligging beter kunnen benutten om ook samenwerkingen aan te gaan buiten onze sectoren. En bij energie heb ik de laatste jaren duidelijk gezien dat hier hele logische verbindingen gemaakt kunnen worden die ook succesvol zijn. Dat kan dus ook bij mest ver- en bewerking en wel door mest om te zetten tot bruikbare, hernieuwbare mineralen die aansluiten bij de kunstmestbehoefte van de land- en tuinbouw en terreinbeheerders buiten de land- en tuinbouw tot en met de burgers aan toe.

Maar die kunstmestindustrie is goed voor 2 procent van het Nederlandse aardgasgebruik en op deze manier kunnen we mooi energiemijdend werken. Dat is goed voor de portemonnee en het milieu, wat wil je nog meer? De overheid heeft het steeds over ‘Green Deals’, nou, dit is een Green deal die zijn weerga niet kent. Want alle dierlijke sectoren zijn het er over eens dat we vaart moeten maken met de mest ver- en bewerking in onze varkensdichte gebieden.

Landelijk ontpoppen zich meerdere logische samenwerkingen, allemaal op basis van hun eigen specifieke omstandigheden. Eerst leek het erop dat de waterzuiveringsinstallaties ons konden helpen met onze varkensmestverwerkingsroute maar door een gedegen studie lijkt dat niet op een win-win situatie uit te komen.
Mijn bestuurlijk werkgebied voor LTO Noord omvat één van de drie mestoverschotgebieden in Nederland, namelijk de regio Twente.Wij hebben al jaren contact met een afvalverwerker Twence en zodoende werd het tijd om een intentieverklaring te tekenen om onze samenwerking bij de realisatie van een mestverwerkingsketen in Oost-Nederland kracht bij te zetten.

Twence is een dynamisch afvalverwerkingsbedrijf dat door logische samenwerking afval weer tot waarde brengt. Onze mest bevat een zeer groot deel water die er maar moeilijk uit wil en als we het eruit willen halen, moeten we er altijd veel warmte/energie insteken en dat is nou net iets wat een afvalverbrander over heeft.

Rondom Twence zullen meerdere bedrijven samenwerken; laten wij ook als varkenshouders goede solide partners zijn, want dit initiatief kan alleen maar slagen als de aanvoer van mest op continuïteit berust. Logisch toch?

Eric Douma
Bestuurder LTO Nederland

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  23° / 11°
  10 %
 • Maandag
  24° / 12°
  10 %
Meer weer