Vleesvarkens: Groeipotentie maximaal benutten

Vleesvarkens: Groeipotentie maximaal benutten

Kennissessies over vleesvarkens

7 december: (Volks-)Gezonde groei met sterke genen en longen.
In samenwerking met: Boehringer Ingelheim, Hipra benelux en Topigs Norsvin.

14 december: Voeren op rendement; ook van immunocastraten?
In samenwerking met Agrifirm, Trouw Nutrition en Zoetis.

Tijdstip: 16.00 tot 17.00 uur

Sprekers op 7 december:

  • Herman Prüst 
  • Boehringer Ingelheim
  • Roos Vogelzang
  • Topigs Norsvin
  • Linda Peeters
  • Hipra Benelux

Herman Prüst van Boehringer Ingelheim:
'Darmaandoeningen kunnen de prestaties bij en het rendement van vleesvarkens ondermijnen. Vooral het subklinisch aanwezig zijn van PIA zorgt op veel bedrijven voor onzichtbare schade. Varkens met deze PIA-vorm benutten het voer niet optimaal voor groei. Daarnaast kan salmonella een rol spelen. Met ons oraal toe te dienen vaccin sla je twee vliegen in een klap.'

Roos Vogelzang van Topigs Norsvin:
'Bij het fokken van zeugen en eindberen zetten wij onder meer sterk in op het verhogen van de groei en het verlagen van de voerconversie. Varkens die nutriënten steeds efficiënter omzetten in vlees. De genetische potentie bij vleesvarkens verbetert continu en dat zie je terug in de trends. Ook aan het gebruik van onze eindberen kun je zien dat de markt vraagt om zulke dieren. Gezondheid is de basisvoorwaarde om de maximale genetisch potentie eruit te halen.' 

Linda Peeters van Hipra Benelux:
'Longonderzoek aan de slachtlijn is een belangrijk hulpmiddel om de longgezondheid, met name de aanwezigheid en ernst van Mycoplasma infecties, te beoordelen. Met onze innovatief artificial intelligentiesysteem - HIPRAlink Diagnos app - worden longen gestandaardiseerd beoordeeld. Op basis van die score kan een nauwkeurige inschatting gegeven worden in welke mate mycoplasma-infecties op bedrijven onder controle zijn.'

Sprekers op 14 december:

  • Ton Peeters
  • van Trouw Nutrition
  • Niels Wuyts
  • van Zoetis
  • Jan van 't Westeinde
  • van Agrifirm

Ton Peeters, technisch specialist eenmagigen bij Trouw Nutrition
‘Als varkenshouder probeer je steeds de groeipotentie van de vleesvarkens maximaal te benutten en rekening te houden met een optimale voerwinst. Met bijproducten kan je de voerwinst een stuk verhogen en dat ook nog op een duurzame manier. Om een goed rendement uit brijvoer te halen is een goede opname en darmgezondheid doorslaggevend voor de beste groei. Zorg dat je alle brijvoerfacetten onder controle hebt, denk out of the box en benut een exclusieve actie.’

Niels Wuyts, dierenarts DVM bij Zoetis
Visies en meningen verschillen, maar experts zijn het er over eens dat de toekomst van de varkenshouderij ligt in het verduurzamen van de hele keten. De Europese Commissie stuurt daarom al jaren aan op het uitfaseren van castratie. De discussie daarover in verschillende Europese landen is een rem op die toekomst. Het stadium van experimenteren is al lang voorbij. De grootste internationale spelers zetten steeds vaker in op het houden van beren en maken gebruik van het vaccin tegen berengeur. Door het lange talmen dreigt Europa van koploper in innovatie te degraderen.’

Jan van ’t Westeinde, adviseur varkens bij Agrifirm
‘In de huidige markt met slechte prijzen en hoge kosten staan de voerwinsten onder druk. Juist nu is het belangrijk het optimale varken af te leveren. Wanneer de slachtgewichten stijgen of dalen, verandert naast de voerconversie ook het karkas van het varken. Door continu te simuleren wat er met de kengetallen gebeurt bij aanpassingen van prijzen of afleverstrategie, sturen we op de juiste voerstrategie en daarmee op het hoogste rendement.’

Kennissessies 2021
De reeks interactieve kennissessies zijn digitale bijeenkomsten waarmee varkenshouders en medewerkers hun vakmanschap vergroten. Experts van Varkens.nl-partners presenteren praktische items op een boeiende wijze.  Deze kennissessies 'Vitale Varkenshouderij' is een initiatief van stichting KPV, Varkens en Nieuwe Oogst.

Varkens organiseert de kennissessies samen met de onderstaande organisaties en partnerbedrijven:

 reizen