Oogsten in de kraamstal

Oogsten in de kraamstal

Kennissessies oktober

5 oktober (16.00 - 17.00 uur): Zeugen klaar stomen voor soepel werpproces en optimale biestproductie.
26 oktober is verplaatst naar 16 november (20.00 - 21.00 uur): Biggen en zeug voorbereiden op soepel speenproces.
In samenwerking met: ForFarmers, Hipra Benelux, Trouw Nutrition Benelux.

 

Sprekers op 5 oktober

  • Linda Peeters
  • Hipra Benelux:
  • Christian van de Kamp
  • Trouw Nutrition
  • Herjan Klein Leetink
  • ForFarmers

Linda Peeters van Hipra Benelux:
Gaat in op de waarde van biest en het belang van een goede biestvoorziening voor pas geboren biggen.  Hoe verzeker je je er het meest van dat elke big weerstand en een goede immuniteit opbouwt . Biest helpt bepaalde infecties te voorkomen. Kortom: gezondheidsmanagement van de big start met biest.

Christian van de Kamp van Trouw Nutrition:
Met additieven in dracht- en (pre)lactovoeders kun je gericht inspelen op de darmgezondheid van de zeug. Doel: lage infectiedruk van met name maagdarmkiemen (entero’s) in de kraamstal, gunstige effecten op de darmflora van de zeug en een soepel verloop van het geboorteproces. 

Herjan Klein Leetink van ForFarmers:
Algemeen management en voerschema in de dracht en voeraanpassingen rond het inzetten in de kraamstal. Specifieke managementzaken voor en rond het werpen en het belang va een optimale biestproductie. Doel: voorkomen van geboortediarree. Dat is te checken met de biestscore.

Sprekers op 16 november

  • Linda Peeters
  • Hipra Benelux:
  • Hugo Peek
  • Trouw Nutrition
  • Frank Haanschoten
  • ForFarmers

Linda Peeters van Hipra Benelux:
Benadrukt het maken van een maatwerkplan met gezondheidsrisico’s per bedrijf. Welke kiemen circuleren er en welke vaccinatiestrategie bij biggen is nodig. Kies vaccins die het meest praktisch in zijn te passen en naaldloos zijn toe te dienen. Dat is op een flinke gezondheidsstap vooruit.

Hugo Peek van Trouw Nutrition Benelux:
Gaat in op waarom het bijvoeren van (boventallige) biggen na de biestfase zo snel mogelijk moet worden opgestart. De verschillen tussen kunstmelk of -yoghurt en het effect op de darmgezondheid van de biggen. Wanneer en hoe het beste schakelen van prestarter naar speenvoer.

Frank Haanschoten van ForFarmers:
Benoemt cruciale onderdelen van het kraamstalmanagement. Doelgericht voeren van de kraamzeug voor een hoge melkproductie. Belang van voldoende drinkwater voor zeug en big voor darmgezondheid.

Kennissessies 2021
De reeks interactieve kennissessies zijn digitale bijeenkomsten waarmee varkenshouders en medewerkers hun vakmanschap vergroten. Experts van Varkens.nl-partners presenteren praktische items op een boeiende wijze.  Deze kennissessies 'Vitale Varkenshouderij' is een initiatief van stichting KPV, Varkens en Nieuwe Oogst.

Varkens.nl organiseert de kennissessies samen met de onderstaande organisaties en partnerbedrijven:

 reizen