Strengere+normen+Europa+voor+uitstoot+intensieve+veehouderij
Nieuws
© Europese Unie

Strengere normen Europa voor uitstoot intensieve veehouderij

Intensieve veehouderijen moeten van het Europees Parlement minder gaan vervuilen. Er komen strengere normen, zodat het milieu en de mensen in de omgeving meer worden gespaard.

Nieuwe regels om de lucht-, water- en bodemverontreiniging terug te dringen, brengen gezondheids- en milieuvoordelen voor burgers met zich mee, verwacht het Europees Parlement. Nog te veel mensen in de EU worden volgens het parlement ziek van vervuilende industrieën en de intensieve veehouderij, waaronder grote varkens- en pluimveehouderijen.

De schade en uitstoot die zij veroorzaken moeten drastisch worden verminderd, zo vindt het parlement. Daarom is een deal gesloten met de EU-landen voor het aanpassen van de Richtlijn Industriële Emissies (RIE) en is er een nieuwe verordening voor het Industriële Emissieportaal.

Varkenshouderji

Voor de industrie worden de strengst haalbare uitstootniveaus ingesteld. Varkenshouderijen met meer dan 1.160 vleesvarkens of meer dan 700 zeugen vallen onder deze wet. Net als pluimveehouderijen met meer dan 21.400 leghennen of meer dan 40.000 vleeskuikens. Voor die bedrijven worden, net als voor de industrie, emissieniveaus vastgesteld.

Bedrijven en boeren die zich niet aan de regels houden, kunnen voor de grootste overtredingen boetes krijgen van minimaal 3 procent van de jaarlijkse EU-omzet van de exploitant. De EU-lidstaten moeten burgers die zijn getroffen door het niet naleven van de RIE het recht geven een vergoeding te eisen voor de schade aan hun gezondheid. Ook hierbij is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.

Gelijk speelveld

Daarnaast zorgt deze wet voor een gelijk speelveld voor Europese bedrijven. In veel landen werd namelijk veelal vergund met de hoogst mogelijke uitstoot. Ook deze landen moeten nu de laagst mogelijke uitstootlimieten opleggen.

Het hele proces rond de nieuwe regels wordt opener voor het publiek, zodat burgers zelf kunnen achterhalen hoe de vlag erbij hangt. Zo wordt het Europese register voor de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen veranderd in een EU-portaal voor industriële emissies. Daar krijgen burgers toegang tot gegevens over alle EU-vergunningen en lokale vervuilende activiteiten.

De wet moet nu ook door de raad worden aangenomen, voordat het in het publicatieblad van de EU wordt gepubliceerd en 20 dagen later in werking treedt. Daarna hebben de lidstaten 22 maanden de tijd om aan deze richtlijn te voldoen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 5°
  70 %
Meer weer