Vijf+kansrijke+technieken+voor+ammoniakreductie+bij+varkens
Nieuws
© De Hoeve Innovatie

Vijf kansrijke technieken voor ammoniakreductie bij varkens

Voor het Belgisch/Nederlandse project Rambo zijn vijf kansrijke technieken voor reductie van de ammoniakuitstoot vanuit de varkenshouderij geselecteerd. Die worden nu in de praktijk getest en gedemonstreerd bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en De Hoeve Innovatie.

Het project Rambo focust zich op de reductie van ammoniak bij varkens en pluimvee in de grensregio van Nederland en België via brongerichte en flankerende oplossingen. Belangrijk is dat de technieken en oplossingen ook toepasbaar zijn op bestaande stallen.

Voor de aanpak van de ammoniakemissie bij varkens zijn dertien mogelijke maatregelen en technieken gescreend op haalbaarheid. Vanuit dit selectieproces zijn vervolgens vijf maatregelen en technieken naar voren gekomen die nu getest worden op de onderzoekslocatie van ILVO en De Hoeve Innovatie.

Op de twee onderzoekslocaties worden in de stallen metingen gedaan om het effect van de onderstaande maatregelen op de ammoniakuitstoot te bepalen.

1. Voeraanpassing

Binnen het project wordt gekeken naar de elektrolytenbalans. Dit is het verschil tussen de positief geladen ionen kalium en natrium in het voeder en het negatief geladen chloorion. Door de elektrolytenbalans van het voeder te verlagen, kan de zuurgraad van de mest verlaagd worden. Daardoor worden ook de ammoniakemissies verminderd.

2. Zeolieten in het voer

Kleimineralen en zeolieten, zoals clinoptiloliet,?leonardiet en kaoliniet, hebben sterke bindende eigenschappen. Ze kunnen ammoniak en vocht vasthouden door hun microporeuze structuur of via elektrochemische bindingen. Ook hebben ze een positief effect op de darmgezondheid van de?dieren wanneer ze in het voer gemengd worden.

Een betere vertering van de?nutriënten zorgt voor een lagere stikstofgehalte in de mest. In de mest zorgen die kleimineralen er bovendien voor dat een deel van de ontstane ammoniak bij de bron wordt afgevangen.

3. Luchtfilter in de stal

Een bekende emissiereducerende techniek is het filteren of wassen van de lucht via een luchtwasser of biobed aan het einde van de stal. Door de lucht al in de afdeling te reinigen, ervaren zowel de dieren als het personeel in de stal daar direct de voordelen van.

4. Mestadditief

Er bestaan additieven op basis van zuurproducerende micro-organismen die de zuurgraad verlagen en daardoor ook de ammoniakemissies vanuit de put. Wanneer er meer stikstof in de mest overblijft, is dit ook voordelig voor de waarde van de mest bij gebruik op het land.

5. Dagontmesting

Dagontmesting is een computergestuurd systeem dat dagelijks alle mest onder de dieren verwijdert. Door het hok goed in te richten, maakt het varken gebruik van de ingerichte mestplek. Met dagontmesting is tussen de 60 en 85 procent ammoniakreductie en 90 procent methaanreductie te realiseren.

Het project Rambo is een samenwerking tussen Inagro, onderzoek- en adviesbureaus in de land- en tuinbouw, Proefbedrijf Pluimveehouderij van provincie Antwerpen, ILVO, BoerenBond, ZLTO, Poortershaven Industrial Minerals, De Hoeve Innovatie en wordt gefinancierd door de Europese Unie en de provincies West- en Oost Vlaanderen, Antwerpen en Noord-Brabant, de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant en het Barth Misset Fonds.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 5°
  70 %
Meer weer