%27Spanning+Europese+verkiezingen+loopt+op%27
Blog
© Europees Parlement Brussel

'Spanning Europese verkiezingen loopt op'

De Europese verkiezingen in juni bieden een mooie kans om terug te blikken op wat Europa heeft gerealiseerd. Tegelijkertijd is het ook een moment om vooruit te kijken naar de prioriteiten de komende jaren.

Europa trad kordaat op deze legislatuur met een ambitieuze groene agenda. Met de Green Deal wil de Europese Commissie ook de landbouwsector klimaatneutraal krijgen tegen 2050 zonder aan competitiviteit in te boeten. Dit in een allesbehalve evidente context. De Russische oorlog in Oekraïne, het conflict in het Midden-Oosten, gespannen verhoudingen met China, economische onzekerheid door hoge energieprijzen en inflatie – met alle gevolgen van dien voor voedselzekerheid.

Ook boeren voelen hier dagelijks de gevolgen van. Toch moeten we ons behoeden voor het tempo waaraan wetgeving wordt gelost. Het cumulatieve effect van het groenste Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ooit en de wetgeving uit de Green Deal om uitstoot te beperken zorgt voor ontzettend grote uitdagingen in de landbouwsector.

De volgende fase wordt minstens even belangrijk, namelijk de implementatie. Het cumulatieve effect van deze wetgeving – denk niet alleen aan de emissiereductiedoelstellingen, maar ook aan de onzekerheid over een Europese natuurherstelwet – zorgt voor onzekerheid bij de boeren. Daarom heeft de Europese Volkspartij in het Europees Parlement consequent gepleit deze legislatuur om wetgeving mét boeren te maken en niet over hun hoofden heen, en een wetgevende pauze in te lassen, zodat de landbouwsector op adem kan komen om alle Europese doelstellingen op vlak van duurzaamheid te realiseren.

Het is een positieve eerste stap dat de Europese Commissie een grondige sectorale dialoog met de landbouw heeft opgestart begin dit jaar en rapportageverplichtingen met 25 procent wil verminderen. Ook het Belgisch voorzitterschap van de EU speelt een belangrijke rol om het draaiboek voor de toekomst voor te bereiden.

Wat mij betreft zal het nieuwe-genomische-techniekendossier een belangrijk speerpunt worden onder het Belgisch voorzitterschap, op voorwaarde dat de discussies in de Raad hierover niet riskeren te verzanden zoals we zagen gebeuren met de wetgeving over natuurherstel en gewasbeschermingsmiddelen. Dit dossier biedt volgens mij de kans aan het politieke debat om zichzelf te overstijgen. Biotech kan men immers omarmen als een volwaardig instrument in de landbouw, zowel aan de boerenkant als aan de milieukant.

Het wordt ook uitkijken naar de Europese eiwitstrategie die de Europese Commissie in het voorjaar zal voorstellen. Dit is een belangrijke stap naar minder afhankelijkheid voor onze eiwitten, onder meer voor veevoeders. Ook de toekomstige herziening van het GLB in de volgende legislatuur wordt een belangrijke afspraak om een echte langetermijnvisie in te metselen die rekening houdt met de bezorgdheden van landbouwers zowel op Europees, als Nederlands vlak. Dit voorjaar nog starten de lidstaten de discussies hierover op.

Ik stel immers vast dat deze langetermijnvisie het meeste nijpt, zowel op het terrein bij de boer als in het beleid zelf dat constant met zichzelf, het veranderende klimaat en het breder geopolitiek kader wordt geconfronteerd De uitbreiding van Europa met Oekraïne en andere kandidaat-lidstaten zal eveneens een belangrijk deel vormen van deze evenwichtsoefening. De impact op het landbouwbeleid zal immers enorm zijn.

Tot slot mogen we ook het mentaal welzijn van onze boeren niet vergeten. Boer zijn vergt veel drive. Boeren produceren iets wat elke mens drie keer per dag nodig heeft. Dit verdient respect, ook in ons beleid.

Tom Vandenkendelaere
Europees Parlementslid cd&v - EVP

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer