Adema+vraagt+om+diergerichte+aanpak+rondom+stalbranden
Nieuws
© APA

Adema vraagt om diergerichte aanpak rondom stalbranden

Het beperken van dierlijke slachtoffers bij stalbranden moet uitgangspunt worden bij de renovatie en nieuwbouw van stallen. Dat stelt demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een Kamerbrief over de aanpak van stalbranden en op basis van twee rapporten van Wageningen University & Research (WUR).

Het eerste rapport 'Verbeteren brandveiligheid bestaande stallen in de veehouderij' richt zich op de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) om de technische ruimte van bestaande stallen te compartimenteren. De brandveiligheidsvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 richtten zich echter vooral op het voorkomen van menselijke slachtoffers, het voorkomen van dierlijke slachtoffers was geen doel.

Op veebedrijven is meestal geen sprake van een technische ruimte, staat in het rapport. Wel zijn er verspreid door de stal elektrische apparaten en installaties die een verhoogd risico op brand met zich meebrengen. De onderzoekers adviseren om bij nieuwbouw of renovatie die apparatuur zoveel mogelijk in een aparte risicoruimte onder te brengen.

Dat kan echter niet met alle apparatuur en installaties. Een melkrobot kan immers niet buiten de stal worden geplaatst, net zoals bepaalde onderdelen van de ventilatieapparatuur in pluimvee- en varkensstallen.

Denkkaders

Een van de conclusies van de WUR is dat er denkkaders moeten komen voor brandveiligheid, waarbij niet alleen de mens, maar ook het bedrijfsmatig gehouden dier een onderdeel is. Er moet hierbij integraal naar alle factoren die de brandveiligheid bepalen, worden gekeken.

Minister Adema laat dit denkkader ontwikkelen en verwacht dat deze eind dit jaar gereed is. Aan de hand hiervan moet worden bepaald met welke risicobeperking het meeste effect wordt bereikt op gebied van brandveiligheid in nieuwe stallen of bij renovatie.

In de Kamerbrief geeft Adema verder aan wel alvast te verkennen wat de omvang van een brandcompartiment kan zijn in nieuwe of te verbouwen stallen. Dit omdat dit voor het beperken van dierlijke slachtoffers een goede maatregel is.

Vergroten overlevingskans

Het tweede rapport van de WUR, genaamd 'Vergroten overlevingskans landbouwhuisdieren bij brand', toont aan dat vooral dieren in de intensieve veehouderij niet zelfredzaam zijn. Evacuatie van die dieren bij brand is nagenoeg onmogelijk. Om de overlevingskans te vergroten, kan naast elektra- en brandveiligheidskeuringen worden gedacht aan preventieve detectiesystemen en/of een brandwerende scheiding tussen compartimenten.

Om te bepalen welke maatregelen effectief zijn, moet het bovengenoemde denkkader gericht op het dier worden ontwikkeld. Het los toepassen van de maatregelen verhoogt de kans op schijnveiligheid. Een detectiesysteem heeft alleen zin als er snel daarna maatregelen worden genomen om een lokale brand aan te pakken. En een brandmuur kan wel brand tegenhouden, maar bijvoorbeeld geen rook.

Verder kan wet- en regelgeving negatief uitpakken voor de brandveiligheid. Extra elektrische installaties in een stal om emissies te voorkomen, kunnen nadelig zijn. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld het gebruik van mestschuiven of robots om de emissie te verlagen en de hygiëne te verbeteren of het gebruik van materialen, zoals stro, voor hokverrijking.

Brandveiligheidskeuring eerst zelf

Om de brandveiligheid in bestaande stallen te verbeteren, worden brandveiligheids- en elektrakeuringen ingevoerd. Voor de elektrakeuringen en keuringen van zonnepaneelinstallaties gebruikt Adema bestaande keuringen. Het gaat respectievelijk om Scope 10 Elektrisch materieel en Scope 12 Zonnestroominstallaties.

Een brandveiligheidheidskeuring moet nog wel worden ontwikkeld. Zodra die keuring er is, zet Adema erop in dat de veehouder de eerste twee jaar zelf een brandveiligheidsscan uitvoert. Daarna zal een onafhankelijke instantie die keuring uitvoeren.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer