Optimaliseren+brandveiligheidsmanagement
Nieuws
© Redactie Varkens

Optimaliseren brandveiligheidsmanagement

In de strijd tegen stalbranden gaat het ministerie van LNV een jaarlijkse brandveiligheidskeuring op veehouderijen verplicht stellen. Afhankelijk van de grootte van een bedrijf zal er eens in de drie of vijf jaar een elektrakeuring en eventueel een zonnestroomkeurig plaats moeten vinden.

Demissionair LNV-minister Piet Adema schrijft in de Kamerbrief van 10 januari dat de brandveiligheid van de stal dient gezien te worden als onderdeel van een duurzame veehouderij. In de Kamerbrief kondigt hij aan een jaarlijkse brandveiligheidskeuring verplicht te laten zijn voor alle veehouderijen met melkvee, vleeskalveren, melkgeiten, vleesvarkens, zeugen, legkippen, vleeskuikens, konijnen, eenden en kalkoenen.

Met die jaarlijkse keuring wordt het inzicht en de bewustwording van de veehouder voor een brandveilige bedrijfsvoering vergroot. Bij de brandveiligheidskeuring ligt de nadruk op het beperken van brandrisico’s en het optimaliseren van het brandveiligheidsmanagement. Er komt meer oog voor de orde en netheid op de bedrijven en onderhoud van elektrische installaties.

Deze jaarlijkse brandveiligheidskeuring treedt op een later tijdstip dan de rest van dit besluit in werking omdat het benodigde keuringsschema nog moet worden ontwikkeld en de keuringsinstanties zich op uitvoering van deze nieuwe keuring moeten kunnen voorbereiden.

Om de drie of vijf jaar

Een uitgebreide elektrakeuring en indien aanwezig een zonnestroominstallatiekeuring om de drie jaar voor de grotere veehouderijen waaronder varkensbedrijven met 2.500 en meer vleesvarkens of 500 en meer zeugen. In de varkenshouderij gaat het dan om zo’n 750 vleesvarkensbedrijven en rond de 700 zeugenbedrijven. Voor kleinere varkensbedrijven geldt die uitgebreide elektracheck en om de vijf jaar.

Het kabinet wil voor de verplichte keuring van elektrische- en zonnestroominstallaties de schema’s genaamd Scope 10 (elektra) en Scope 12 (zonnestroom) van SCIOS aanwijzen bij ministeriële regeling.
De nalevingskosten voor deze Scope-keuringen zullen op veebedrijven variëren tussen de 700 en 4.000 euro (gemiddeld 2.700 euro).

Halveren stalbranden

Doel van de aangescherpte maatregelen is om in 2026 het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers ten opzichte van 2020 te hebben gehalveerd. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de keuringsinformatie van veehouderijlocaties registreren. Veehouders zullen keuringsrapport en eventuele positieve herstelkeuring bij RVO dienen aan te gaan leveren. Mocht een veehouder in gebreke blijven dan zal RVO de NVWA inschakelen.

een jaarlijkse brandveiligheidskeuring eerst op een later tijdstip dan de rest van dit besluit in werking treden, omdat het benodigde keuringsschema eerst nog moet worden ontwikkeld en de keuringsinstanties zich op uitvoering van deze nieuwe keuring moeten kunnen voorbereiden.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer