%27Welke+duurzame+keuzes+gaat+u+maken+in+2024%3F%27
Blog
© ForFarmers

'Welke duurzame keuzes gaat u maken in 2024?'

Vanuit het verleden zijn we op het boerenerf gewend geraakt om doelstellingen te bepalen aan de hand van groei van het bedrijf. Volumegroei leverde veel (financiële) voordelen op. Denk hierbij enerzijds aan de toeslag op het leveren van volle vrachten biggen of vleesvarkens en anderzijds de korting op de afname van volle vrachten voer. De vraag is echter: is dit voor 2024 en de toekomst nog wel de juiste keuze? Het is december, het einde van het jaar is in zicht. Tijd om de balans op te maken en samen plannen te maken voor het nieuwe jaar.

In de huidige tijd komen we erachter dat andere factoren spelen die onze doelstellingen voor 2024 en daarna zullen beïnvloeden. Om goede strategische keuzes te kunnen maken, dienen we eerst goed te kijken naar wat er om ons heen gebeurt. We zien dat er wereldwijd meer welvaart is gekomen en elk jaar mondiaal meer vlees wordt gegeten. De verwachting is dat dit laatste de komende jaren blijft stijgen.

Kijkend alleen naar Europa, dan zien we een ander patroon. De welvaart stijgt, maar het eten van vlees neemt af. De kans is groot dat deze ontwikkelingen de komende jaren invloed hebben op onze afzet en afzetkanalen. De vragen die u zichzelf kunt stellen, zijn: moet ik groeien of krimpen, zit ik nog in het goede concept of zijn er alternatieve afzetkanalen (ketens) waarmee ik mijn bedrijf toekomstbestendiger kan maken?

Naast de output moet ook gekeken worden naar de input. Vanuit de klimaateisen wordt veel gesproken over de CO2-eq-footprint van varkensvlees. Een aanzienlijk deel wordt bepaald door varkensvoer, oftewel de grondstoffen. Ook hierbij moeten keuzes gemaakt worden om de gewenste reductie te realiseren. Met ForFarmers zetten wij nadrukkelijker in op duurzame oplossingen, zoals het gebruik van alternatieve grondstoffen, circulariteit en het verder terugdringen van de (stikstof)uitstoot.

Maar hoe gaat u als varkenshouder deze doelen verwezenlijken? Er liggen mogelijkheden binnen voeroplossingen, management, welzijn en huisvesting. Zowel op de korte als de lange termijn dienen keuzes te worden gemaakt die invloed hebben op de doelstelling voor 2024 en de jaren erna. Het belangrijkste is om als ondernemer de keuze te maken die het beste bij uzelf, uw bedrijfsvoering en visie past! Benut het sparren met mij of een van mijn collega's om uw meest duurzame keuzes te maken.

Edwin Haverkate
Varkensspecialist bij ForFarmers

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  70 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
Meer weer