Reacties+op+verlaging+maximumtemperatuur+diertransport+indienen
Nieuws
© Henk Riswick

Reacties op verlaging maximumtemperatuur diertransport indienen

De regels die het mogelijk maken om de maximumtemperatuur voor diertransport te verlagen van 35 graden Celsius naar 30 graden Celsius, liggen ter inzage bij de overheid. Belanghebbenden kunnen hun visie op dit voorstel indienen via de internetconsultatie. Landbouwminister Adema heeft aangegeven het maximum niet nog verder te verlagen.

De beleidsregel is van toepassing op alle transporten van gewervelde dieren in vervoermiddelen zonder actief koelingssysteem in Nederland in het kader van economische bedrijvigheid, ook wanneer zij afkomstig zijn uit een ander land of onderweg zijn naar een ander land.De beleidsregel heeft betrekking op de volgende diersoorten, voor zover het transport verband houdt met economische bedrijvigheid en niet wordt uitgevoerd met een actief gekoeld vervoermiddel: runderen, varkens, schapen, geiten, pluimvee en paarden.

Om dieren beter te beschermen tijdens hitte heeft LNV in de zomer van 2020 een beleidsregel gepubliceerd. Met deze beleidsregel wordt nadere invulling gegeven aan het begrip 'vervoeren of laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent', met betrekking tot diertransporten bij hoge buitentemperaturen. De beleidsregel gaf daarbij aan dat transport bij een buitentemperatuur van 35 graden Celsius of hoger altijd letsel of onnodig lijden berokkent en dat dergelijk transport daarom verboden is volgens de transportverordening.

Tweede Kamer wil lager

Op 8 juli 2021 heeft Leonie Vestering (PvdD) een motie ingediend om de beleidsregel met het verbod op diertransport bij buitentemperaturen van 35 graden Celsius te verlagen naar 30 graden Celsius. Deze motie is in de Tweede Kamer aangenomen. Daarnaast is op 8 december 2022 de motie Vestering aangenomen in de Tweede Kamer die vraagt om uiterlijk in het voorjaar 2023 over te gaan tot het verlagen van de maximale temperatuur voor diertransporten en daarbij de in september 2022 gepubliceerde EFSA-onderzoeken te betrekken.

Deze EFSA-onderzoeken geven duidelijke aanbevelingen welke maximale tempratuurgrenzen per diercategorie gehanteerd moeten worden om risico’s op welzijnsconsequenties te verkleinen. Deze grenzen liggen allemaal lager dan 35 graden Celsius. De huidige beleidsregel voldoet daardoor niet meer aan de laatste wetenschappelijke inzichten en moet dus worden aangepast. Om ook rekening te houden met de impact op de sector en de handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid, is gekozen voor een generieke temperatuurgrens van 30 graden Celsius voor alle dieren.

Belanghebbenden, zoals veehouders, veehandelaren, transporteurs en slachthuizen, kunnen via internetconsultatie.nl hun visie kenbaar maken.

Adema trekt grens

Landbouwminister Piet Adema liet deze week ook weten dat hij een verdere verlaging van de maximumtemperatuur naar 25 graden Celcius niet realistisch acht. Een aantal organisaties, waaronder Varkens in Nood, Wakker Dier, Caring Farmers en Dier&Recht, had hierom gevraagd. Adema voorziet problemen met de handhaafbaarheid. Ook ziet hij het niet zitten om veetransport alleen met geconditioneerde wagens uit te voeren. 'Dit vraagt om een grote investering. Huidige nietgeconditioneerde wagens kunnen niet aangepast worden. Dit betekent dat duizenden wagens vervangen dienen te worden, wat op korte termijn onhaalbaar en niet proportioneel is.'

Ook wijst hij op andere risico's van geconditioneerd vervoer. 'De dieren in dit soort wagens zijn volledig afhankelijk van ventilatiesystemen. Er zijn nog hiaten in kennis aanwezig over waaraan deze ventilatiesystemen precies moeten voldoen. Daarnaast is er ook na-/bijscholing nodig voor chauffeurs om geconditioneerde wagens op een juiste manier te bedienen, omdat dit om specialistische kennis vraagt, en is toezicht lastig omdat de NVWA niet in de wagens kan kijken.'

Het werken met een tropenrooster, zoals Varkens in Nood voorstelt, is iets wat zowel de transportsector als de NVWA momenteel doen op hete dagen. Dit is onderdeel van het Nationaal Plan voor veetransport bij extreme temperaturen.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer