Stimuleringsbeleid+biologische+landbouw+leidt+niet+tot+groei
Nieuws
© Twan Wiermans

Stimuleringsbeleid biologische landbouw leidt niet tot groei

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er niet in geslaagd om een groei van de biologische landbouwsector te bewerkstelligen. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het verantwoordingsonderzoek naar aanleiding van de Verantwoordingsdag, ook wel Bijltjesdag genoemd.

Op Verantwoordingsdag wordt openheid gegeven over de resultaten van overheidsbeleid. In een apart hoofdstuk over het ministerie van LNV wordt ingegaan op de Haagse ambitie om de biologische landbouw in Nederland een impuls te geven. Ook dit kabinet ziet het weer als een van de manieren om de landbouw verder te verduurzamen.

Nederland is binnen Europa met een biologisch landbouwareaal van net geen 80.000 hectare, krap 4 procent van het totaal, geen biologische hoogvlieger. De landbouwminister stelt in het nieuwe actieplan een ambitieus doel: 15 procent biologisch landbouwareaal in 2030., oftewel een verviervoudiging van het oppervlak in 7 jaar tijd. De rekenmeesters hebben er zorgen over of die ambitie is waar te maken. Ten eerste gezien het feit dat het beleid van het ministerie de afgelopen twintig jaar niet heeft geleid tot een duidelijke groei van het biologische landbouwareaal.

Ten tweede zijn veel van de nieuwe stimuleringsmaatregelen slechts faciliterend en is meer dan de helft van die acties min of meer vergelijkbaar met de acties die in de eerdere beleidsplannen zijn opgenomen. Ten derde is er onzekerheid over het budget voor het uitvoeren van het actieplan. Het ministerie van LNV vindt zelf dat de 26 miljoen euro die is vrijgemaakt onvoldoende is om alle acties uit het actieplan uit te voeren. Daarbij is er door de jaren heen steeds minder geld beschikbaar gesteld voor het gericht stimuleren van de biologische landbouw.

Geen steun varkenshouder

Biologische varkenshouders krijgen geen steun. Zee komen alleen voor de reguliere hectarepremie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in aanmerking. Nederland is het enige land in de EU dat dit in 2014-2020 geen gerichte steun aan bioboeren verleent.

Doelen niet gehaald
Tussen 2001 en 2012 voerden de opeenvolgende ministers van LNV beleid om de biologische landbouw te stimuleren. De doelen die de minister daarbij stelde zijn niet behaald. In 2001 was het doel van de minister: 10 procent biologisch landbouwareaal in 2010. Toen dit niet meer haalbaar leek, is het in 2007 bijgesteld naar 5 procent groei per jaar. Maar het werkelijke aandeel biologisch landbouwareaal in 2010 was uiteindelijk 2,5 procent. Geen van beide doelen is dus behaald. Na 2012 heeft de minister geen doelen meer gesteld voor de biologische landbouw. In 2020 was het aandeel net iets minder dan 4 procent. Er is in de afgelopen twintig jaar dus sprake geweest van heel beperkte groei.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  22° / 16°
  20 %
 • Zaterdag
  21° / 15°
  20 %
 • Zondag
  23° / 13°
  25 %
Meer weer