POV%3A+stikstofruimte+uit+Srv+oneigenlijk+gebruikt
Nieuws
© Twan Wiermans

POV: stikstofruimte uit Srv oneigenlijk gebruikt

Een zestal paardenhouderijen is gelegaliseerd met stikstofruimte die is vrijgekomen uit de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen (Srv). De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) vindt dat de stikstofruimte uit de Srv moet worden ingezet om varkenshouderijbedrijven met een PAS-melding te legaliseren. De POV roept varkenshouders op door te geven of ze PAS-melder zijn.

Uit onderzoek van de POV blijkt dat zes paardenbedrijven met een PAS-melding in Noord-Limburg werden gelegaliseerd met stikstofruimte uit de Srv. Er was in dit gebied stikstofruimte uit de Srv over, omdat die niet nodig was voor woningbouw of infrastructuur (MIRT-projecten). Vervolgens zijn in Limburg vraag en aanbod samengebracht, waarbij er een match ontstond met deze zes bedrijven paarden. Zij krijgen nu een NB-vergunning.

Ruimte voor blijvers

De POV verwacht dat die werkwijze ook in andere gebieden in Nederland waar stikstofruimte uit de Srv over is, toegepast zal gaan worden. De Srv, geeft de POV aan, bracht de varkenshouderij zelf in als onderdeel van het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij. Doel van de regeling was geuroverbelaste situaties aan te pakken, om daarmee ruimte te creëren voor bedrijven die de toekomst in willen.

Voor de regeling was 180 miljoen euro voor beschikbaar. Dat bedrag is in tweede instantie verhoogd met 270 miljoen euro naar 450 miljoen euro om meer bedrijven uit te kunnen kopen, met als 'bijvangst' meer stikstofruimte. De stikstofruimte van de gesaneerde bedrijven is in een registratiesysteem gestopt. Dit systeem zou ook worden gevuld vanuit de snelheids- en veevoermaatregel voor de melkveehouderij.

Stikstofwinst uit de snelheidsmaatregel bleek niet hard te maken, waardoor deze stikstofruimte niet gebruikt kon worden. De veevoermaatregel ging van tafel. Dit betekent dat er alleen stikstof geleverd is door de varkenshouderij, vanuit de Srv. Deze stikstof is allereerst benut voor woningbouw en infrastructuur. Via ministerieel besluit wordt de stikstof die overblijft, nu gebruikt om PAS-melders te legaliseren. Dat proces is in gang gezet en de POV heeft daar bezwaar tegen.

Oproep

De Srv maakt nu ruimte voor legalisatie van vergunningen voor bedrijven, anders dan met varkens, schrijft de POV in de nieuwsbrief. 'Wat ons betreft hoort de stikstofruimte die vrijgekomen is, ingezet te worden om varkensbedrijven met PAS-melding te legaliseren.' De POV wil zich daarvoor inzetten. Om PAS-melders met een varkenshouderijbedrijf in beeld te krijgen, roept de POV bedrijven die voldoen aan de criteria zich te melden bij de POV.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  11° / 3°
  20 %
 • Donderdag
  12° / 2°
  0 %
 • Vrijdag
  13° / 0°
  0 %
Meer weer