Sprong+lager+antibioticagebruik+varkens+in+2021
Nieuws
© Varkens Archief

Sprong lager antibioticagebruik varkens in 2021

De varkenssector heeft het afgelopen jaar het gebruik van antibiotica fors teruggedrongen. Gemiddeld is de gemiddelde dierdagdosering met 13,7 procent afgenomen. De focus op bedrijven met een structureel hoog gebruik werpt zijn vruchten af.

De gemiddelde dierdagdosering (DDD) van de Nederlandse varkenshouderij is voor 2021 vastgesteld op 7,6 DDD. Bij varkens bestaat 72 procent van het gebruik uit eerstekeusantibiotica en 23 procent uit tweedekeusantibiotica, vermeldt het rapport van de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) over 2021.

Daarnaast was het gebruik van het kritisch belangrijke antibioticum colistine in de varkenssector vorig jaar 21,2 procent lager dan in 2020. Colistine is van groot belang voor de humane gezondheidszorg waardoor het veterinair gebruik tot een minimum moet worden beperkt.

Werk aan de winkel

Speenbiggen zijn voor 90,2 procent verantwoordelijk van het colistinegebruik, zuigende biggen 6,7 procent en vleesvarkens 3,2 procent. Ruim een op de vier bedrijven met speenbiggen zet colistine in bij coli-infecties. Er blijft dus werk aan de winkel, omdat de varkenssector meer dan 80 procent van de totale hoeveelheid colistine gebruikt van de totale inzet in de Nederlandse veehouderij. Het expertpanel van de SDa is positief over de ingezette daling en verwacht dat de ingezette plannen van aanpak leiden tot een structureel verdere daling.

Het percentage varkensbedrijven dat in 2021 boven de actiewaarde uit is gekomen, is bij alle diercategorieën afgenomen. Desondanks had bijna een op de vijf bedrijven vorig jaar een te hoog antibioticagebruik. Bij bedrijven met zeugen en zuigende biggen heeft 18,9 procent (3,2 procent minder dan in 2020) een hoger antibioticagebruik dan de aanvaardbare norm van 5 DDD. Bij de diercategorie speenbiggen heeft 21,1 procent van de bedrijven (6,5 procent minder dan in 2020) een gemiddeld hoger antibioticagebruik dan de voorlopige waarde van 20 DDD. Van de vleesvarkensbedrijven zit 18,2 procent (5,5 procent minder dan in 2020) boven de aanvaardbare norm van 5 DDD.

Hooggebruikers

Voor het tweede jaar op een rij benadrukt de SDa het belang om inzicht te hebben in het antibioticagebruik bij bedrijven met een structureel hoog gebruik. Het percentage structureel hooggebruikers in de varkenshouderij is afgenomen.

Omdat in 2022 de signaleringswaarden (categorie oranje) voor alle categorieën varkens vervallen, verwacht de SDa dat meer varkensbedrijven een tandje moeten bijschakelen om niet als structureel hooggebruiker te worden aangemerkt. Het percentage structureel hooggebruikers zou in 2021 uitkomen op rond een op tien bij bedrijven met varkens als de aanvaardbare en voorlopige actiewaarden strikt zouden zijn toegepast.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer