Verbijstering+over+nieuwe+stikstofplannen+bij+POV
Nieuws
© Marcel Bekken

Verbijstering over nieuwe stikstofplannen bij POV

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) staakt de gesprekken met het ministerie over de stikstofaanpak. De organisatie is totaal verbijsterd over de stikstofplannen die vandaag naar buiten zijn gekomen en spreekt van een heksenjacht op boerenbedrijven en boerengrond, terwijl aan alle kanten duidelijk is dat de modellen en berekeningen niet deugen.

Volgens de POV ontbreekt daarnaast in de plannen een kosten-batenanalyse voor zowel de natuur als de landbouw. Dat de plannen aan alle kanten onder vuur liggen is in de ogen van de organisatie dan ook terecht. Het mag niet zo zijn dat deze Kabinetsplannen koste wat kost worden doorgedrukt.

De varkenshouderijsector heeft alle vergunningen in orde stelt de POV. Aantallen dieren en ammoniakemissies zijn in beeld en de sector heeft al 80 procent ammoniak gereduceerd. Daarbij daalde de varkensstapel de afgelopen jaren van 14 naar 10 miljoen varkens. En op basis van het eigen plan Vitalisering Varkenshouderij geeft de sector invulling aan alle maatschappelijke wensen en dat plan is goedgekeurd door de overheid en veel andere partijen.

Ministerie luistert niet

De POV heeft zich altijd constructief opgesteld richting het Ministerie en veel tijd en energie gestoken in gesprekken, leveren van input, over en weer informatie delen, waarschuwen en loslaten, maar het lijkt allemaal voor niets. Er wordt gesproken met ons, maar niet geluisterd. Er lijkt maar één doel: de veehouderij in Nederland moet koste wat kost krimpen. Dit doet geen recht aan alle inspanningen en investeringen die afgelopen jaren zijn gedaan door onze boerenfamilies. Juist de varkenshouderij kan mee invulling geven aan behalen van doelen op gebied van Klimaat en Circulariteit. We krijgen de kans niet.

Voor POV is de maat meer dan vol. De organisatie gaat haar tijd en energie steken in verdere verduurzaming van de sector en uitvoering van het Actieprogramma Vitalisering Varkenshouderij. De varkenshouders ondersteunen bij het doorontwikkelen van sterke, duurzame bedrijven en een goed verdienmodel.

Gesprekken staken

De producentenvereniging staakt alle gesprekken over stikstofreductie met het Ministerie en gaat de juridische basis rond rechten versterken. Dit houdt in dat de POV niet zal schromen om rechtszaken te zullen gaan voeren waar nodig. Jammer dat dit nodig is.

Het wordt tijd dat het Nederlandse volk en politieke partijen opstaan en een einde maken aan deze manier van besturen van ons land. aldus de POV. Het eigen Habitat- en stikstofbeleid van Nederland. de onszelf opgelegde onhaalbare doelen in de vorm van Kritische Depositie Waardes (KDW) berekend met het onnauwkeurige model Aerius, draaien ons land de nek om. Er hoeft maar één ding te gebeuren: wetgeving aanpassen op basis van feiten, cijfers en haalbare doelen.

De POV steunt de aangekondigde actiedag op 22 juni dan ook.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer