Vleescoalitie%3A+vleestaks+onzalig+en+contraproductief+idee
Nieuws
© Twan Wiermans

Vleescoalitie: vleestaks onzalig en contraproductief idee

Het idee van een vleestaks is en blijft onzalig, stellen de in de Vleescoalitie verenigde organisaties in de vleessector. De extra heffing werkt contraproductief op zowel de volksgezondheid als de verduurzamingsagenda van de sectoren.


Die organisaties reageren hiermee op de Kamerbrief die landbouwminister Henk Staghouwer aan de Tweede Kamer stuurde. Daarin geeft hij aan de mogelijkheden van een vleestaks te willen onderzoeken. Vlees is niet schadelijk, maar bevat juist voor de mens essentiële vitaminen en aminozuren die niet in plantaardige voedingsmiddelen voorkomen, meldt de Vleescoalitie.

Alleen al daarom zou de overheid vleesconsumptie volgens de Vleescoalitie niet moeten ontmoedigen. Vleesbelasting wekt volgens haar ook ten onrechte het idee dat vlees schadelijk zou zijn voor de gezondheid, terwijl het juist een unieke en bijzonder hoge voedingswaarde heeft.

Verbuikersbelasting

Adviesbureau EY publiceerde februari 2021 in opdracht van landbouwminister Carola Schouten een rapport over de (on)mogelijkheden van een verbruiksbelasting op vlees. EY concludeerde dat zo'n belasting amper uitvoerbaar is en niet bijdraagt aan het verder verbeteren van het milieu en/of de volksgezondheid. Een vleesbelasting raakt naar mening van de Vleescoalitie vooral de lagere inkomensgroepen.

Het samenwerkingsverband noemt het zeer twijfelachtig of de fiscale oplossingsrichting, zoals een compensatie via het Toeslagenstelsel van de Belastingdienst, een haalbare, uitvoerbare en maatschappelijk aanvaardbare oplossing is. 'Zonder zo'n compensatie wordt lagere inkomensgroepen de toegang ontmoedigd tot een belangrijk voedingsmiddel. Dat zal impact op de volksgezondheid en forse maatschappelijke kosten hebben.'

Duurzame koplopers

De Nederlandse vleessector behoort volgens de Vleescoalitie wereldwijd tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit en dierenwelzijn. Extra heffingen op de verkeerde plek in de keten maken de productie volgens haar per saldo minder duurzaam. 'Terwijl heffingen op de boerderij de veehouderij Nederland uitjaagt, waarna deze elders met meer milieubelasting en minder dierenwelzijn wordt voortgezet.'

Heffingen op de slachterij maken Nederlands vlees duurder ten opzichte van buitenlands vlees, zonder extra kwaliteit voor de afnemer. 'Dan zal in Nederland meer vlees geïmporteerd worden en zal Nederlands vlees, met alle waarborgen van dien, minder goed in het buitenland verkocht kunnen worden', verzekeren de verenigde organisaties.

Samenwerkingsverband

De Vleescoalitie is een samenwerking tussen de koepel van vleesverwerkende bedrijven en vleeswarenindustrie COV/VNV, Producenten Organisatie Varkenshouderij, stichting Brancheorganisatie Kalversector, Nevedi, Koninklijke Nederlandse Slagers en Vee&Logistiek Nederland.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer