Handhaving+vervoer+onder+voorwaarden+per+4+april
Nieuws
© Twan Wiermans

Handhaving vervoer onder voorwaarden per 4 april

De deadline om voor 1 maart te komen tot werkbare en concrete afspraken voor de transportwaardigheid wordt niet gehaald en is verschoven naar 4 april. Alle betrokken partijen hebben de afgelopen periode intensief en constructief overleg met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevoerd over het toepassen van de EU-richtsnoeren voor transportwaardigheid en de consequenties hiervan voor transporteurs en veehouders. Dat moet leiden tot werkbare oplossingen en concrete afspraken.

De bij het overleg met de NVWA betrokken sectorpartijen zijn de Centrale Organisatie voor de Vleessector, LTO Nederland, de Producenten Organisatie Varkenshouderij, Saveetra en Vee & Logistiek Nederland. Doel was om per 1 maart goede werkbare oplossingen en concrete afspraken te maken over het vervoer 'onder voorwaarden' van dieren met een bemerking (in de EU-richtsnoeren omschreven als de 'oranje dieren'). Dat is nog niet gelukt

De NVWA heeft in overleg met de organisaties besloten om de datum van 1 maart, als startdatum voor handhaving op het vervoer 'onder voorwaarden' van licht zieke/gewonde dieren (in de richtsnoeren omschreven als de 'oranje dieren'), op te schuiven naar 4 april.


Dit betekent dat de huidige werkwijze en beoordeling op vervoer 'onder voorwaarden' onveranderd doorloopt tot 4 april. Mocht de NVWA ook in deze periode overgaan tot het uitschrijven van waarschuwingen met betrekking tot het niet onder voorwaarden vervoeren van de zogenoemde 'oranje dieren', dan is met NVWA overeengekomen dat deze waarschuwingen – van 1 november 2021 tot 4 april 2022 – niet meetellen in de optelsom voor overtredingen en daarmee niet van invloed zijn op verhogen van boetes.

Toewerken naar afspraken

In de komende periode zullen de sectorpartijen samen met de NVWA verder werken aan de afspraken over transportwaardigheid. Daarnaast staan ook de andere, eerdergenoemde onderwerpen nog op de agenda, zoals het ter plaatse melden van een geconstateerde overtreding, de doorlooptijd van een boeteaanzegging, het boetebeleid met de verantwoordelijkheden, de stapeling van de boetes en het toepassen van verscherpt toezicht.

Omdat de sector en de NVWA tot een werkwijze willen komen die het dierenwelzijn borgt, werkbaar is en op draagvlak in de sector kan rekenen, zijn zorgvuldigheid en overeenstemming vereist. De komende weken zullen ze hier samen en constructief verder aan werken.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer