Dagontmesting+effectief+bij+biggen+en+vleesvarkens
Nieuws
© Studio Van Assendelft

Dagontmesting effectief bij biggen en vleesvarkens

Het lijkt er sterk op dat met bronaanpak bij biggen en vleesvarkens kan worden voldaan aan Brabantse eis van 85 procent reductie van de ammoniakemissie. De metingen in de Stal van de Toekomst in het kader van het project 'Dagontmesting' worden in november afgerond. Voor de categorie kraamzeugen en drachtige zeugen lijkt dagelijks wegspoelen van verse mest onvoldoende soelaas te bieden.

De voorlopige resultaten werden geventileerd tijdens het webinar 'Dagontmesting in de Stal van de Toekomst' op 23 april. Tot op dit moment levert het geautomatiseerd spoelen van mestgoten in varkensafdelingen met smalle diepe hokken met goed mestdoorlatende roosters en schone dichte vloeren een flinke ammoniakwinst op.

Bij vleesvarkens wijzen de voorlopige emissiemetingen op een reductie van 75 procent ammoniak, 80 procent methaan en 50 procent geur. Bij biggen wordt een ammoniakreductie gehaald van 80 procent, een 90 procent lagere methaanuitstoot en 50 procent minder geur.

'We gaan het redden om 85 procent minder ammoniak te behalen bij die beide diercategorieën', stelt Camiel van Houtert van De Hoeve Innovatie. 'We hebben al veel geleerd en leren elke dag bij. Het is een robuust systeem zonder techniek onder de roosters en inpasbaar op elk soort varkensbedrijf.'

Minder effectief

Bij kraamzeugen komt het systeem van goten en spoelen met verse dunne mest vooralsnog niet verder dan 60 procent ammoniakreductie. 'Wel wordt een beperking van 90 procent van methaanuitstoot behaald, maar op het gebied van geur niets', vertelt Marith Booijen, onderzoeker emissies Varkenshouderij bij Wageningen Livestock Research. 'Geur is gewoon een lastige en complexe component.'

Die vorm van bronaanpak lijkt niet geschikt te zijn bij de categorie drachtige zeugen omdat er te veel bevuiling van vloeren is. 'De metingen bij deze diercategorie zijn daarom vooralsnog opgeschort', licht Booijen toe. 'Ook het meten van de uitstoot van fijnstof bij drachtige zeugen hebben we uit het onderzoek gehaald.'

Begin 2022

Tot november 2021 worden de metingen voortgezet bij vleesvarkens, biggen en kraamzeugen. Begin 2022 verschijnt het projectrapport met emissiewaarden. Die worden dan definitief opgenomen op de lijst Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV-lijst).

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer