125+euro+steken+in+optimaal+lucht+wassen
Nieuws
© Varkens Archief

125 euro steken in optimaal lucht wassen

Met een goed functionerende luchtwasser zijn de gebruikskosten zo laag mogelijk te houden. Ook geven veehouders die zulke installaties in optimale conditie houden ermee een positief maatschappelijk signaal af. Aandacht voor luchtwasser dient een meerledig belang en dat beseffen veehouders volgens Jan Schellekens van Exlan Advies nog altijd onvoldoende.

In de praktijk blijkt dat de verschillen in kosten voor het gebruik van luchtwassers tussen bedrijven groot zijn. ‘Ook bestaan de nodige misverstanden over de werking ervan’, stelt Schellekens. ‘Net als andere emissiearme stalsystemen op het bedrijf vraagt een luchtwasser om regelmatige controle en onderhoud. Regel dit en kijk waar verbetermogelijkheden liggen. Onbewust laten veehouders rendement en/of besparingen liggen.’

Maar ook benadrukt hij het belang van goede rendementen bij het wassen van stallucht. ‘De milieuvergunning is de basis voor controles en handhaving. Het bewustzijn bij veehouders moet groeien om de uitstoot van ammoniak voldoende te beperken, maar ook dat van fijn stof en methaan in de nabije toekomst.’

Tweedaagse training

Daarom zijn tweedaagse trainingen voor varkens- en pluimveehouders in Limburg opgezet. De training die 22 september van start gaat is speciaal voor veehouders met biologische luchtwassers. Deze bijeenkomst vindt plaats in Ysselsteyn en er kunnen volgens hem nu ook veehouders van buiten de Limburgse provincie aanhaken. En een datum voor veehouders met een chemische variant wordt nog nader bepaald.

Elke deelnemer krijgt volgens Schellekens maatwerk advies ter verbetering van de luchtwasser(s) op zijn bedrijf. Dat gebeurt aan de hand van een quickscan. Zo kan het zijn dat het rendabel is om de restwarmte van de luchtwasser te benutten voor het verwarmen van de stal. Ook kan die in waswater opgeslagen warmte een optie zijn voor een integrale toepassing bij het bewerken van mest. ‘Een luchtwasser is breder te benutten dan een end-of-pipe-oplossing voor emissies’, meent Schellekens. ‘In mijn ogen zal de luchtwasser naast bronmaatregelen een nageschakelde techniek blijven. Alleen al om de uitstoot van fijn stof zoals fijne voer- en mestdeeltjes en huidschilfers in de stallucht terug te dringen.’

Terugverdienen

Een investering van eigen (voorbereidings)tijd en 125 euro per cursist is volgens Schellekens snel terug te verdienen. ‘Niet alleen vanwege extra besparingen of opbrengsten ook het imago van je bedrijf en de sector is erbij gebaat. Aanmelden kan nog als je snel bent.’

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer