Linda+Janssen%3A+%27Nederland+vrij+van+PRRS+in+2050%27
Nieuws
© Varkens Archief

Linda Janssen: 'Nederland vrij van PRRS in 2050'

Nederland in 2050 vrij van PRRS. POV-voorzitter Linda Janssen sprak donderdag deze ambitie uit tijdens het 30 jaar PRRS-symposium van GD. 'Het draagvlak voor het PRRS-plan is er. De financiering is nog niet helemaal rond. Nog dit jaar wordt een nulmeting uitgevoerd.'

Aan de basis van de PRRS-bestrijding zoals die eind 2020 werd geformuleerd, staan de ervaringen die tussen 2013 en 2015 tijdens de PRRS-proef in Noord-Nederland werden gedaan. Die proef kreeg toen geen vervolg omdat het Productschap voor Vee en Vlees (dat het onderzoek financierde) werd opgeheven. De inzichten die daar zijn opgedaan, noemt Manon Houben van GD Varkens waardevol.

'PRRS effectief bestrijden begint met begrijpen en controle. Hoe is mijn situatie en hoe kan ik daaraan werken.' Volgens Houben is regelmatig bemonsteren nodig en moet het verloop van de uitslagen worden bijgehouden, om zicht te krijgen op het effect van de genomen maatregelen. Een nulmeting moet nog dit jaar worden uitgevoerd.

Die nulmeting moet in 2022 leiden tot het opstarten van een voorlopersgroep met daarna een brede uitrol van het PRRS-plan. POV-voorzitter Janssen geeft aan dat het streven is dat in 2025 alle varkenshouders zicht hebben op de PRRS-status van hun bedrijf dan wel bedrijven en actief met PRRS bezig zijn.

Volgens Janssen moet het dan ook mogelijk zijn dat 75 procent van alle uitgeleverde gelten en 50 procent van de biggen vrij is van PRRS. Ook moet er dan zicht zijn op de mogelijkheid om PRRS op de langere termijn in Nederland uit te bannen.

Weerstand varkens

'PRSS geeft dikke ellende in de stal', zegt Janssen over het belang van de aanpak. Het virus ondermijnt de weerstand en kost ondernemers jaarlijks handen vol geld. Ter indicatie: voor een gesloten bedrijf met 1.000 zeugen met lichte problemen wordt de schade geschat op 223.000 euro. Is er op hetzelfde bedrijf sprake van een uitbraak dan lopen de kosten al gauw naar 650.000 euro.

Onderdeel van de plannen is ook het ontwikkelen van een benchmark, vergelijkbaar met de stoplichtsystematiek die succesvol was bij het terugdringen van het antibioticagebruik. Varkenshouderijbedrijven worden ingedeeld op basis van hun PRRS-status.

De PRRS-aanpak heeft alleen kans van slagen met positief gemotiveerde mensen en wanneer iedereen in de varkenssector er de schouders onder zet, geeft Janssen aan. Geborgd wordt de aanpak in het ketenkwaliteitssysteem van de varkenshouderij Holland Varken. Janssen: 'Wij willen Holland Varken een-op-een koppelen aan diergezondheid.'

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Partners

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  23° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 17°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  40 %
Meer weer