Vertrouwensloket+Welzijn+Landbouwhuisdieren+ontvangt+minder+meldingen
Nieuws
© Quinten van Ooijen

Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren ontvangt minder meldingen

Vorig jaar heeft het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren 104 meldingen ontvangen en er werden 76 informatie- en adviesvragen gesteld. Het jaarverslag meldt dat 8 procent van de meldingen gaat over verminderde dierzorg bij varkens.

Als gevolg van de coronapandemie werden minder bedrijven bezocht en kwamen de meldingen en adviesvragen ongelijkmatig over het jaar 2020 bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren binnen. Het coronajaar is daarom ook moeilijk vergelijkbaar met andere jaren. De coronamaatregelen hadden gevolgen voor de manier waarop en hoe vaak erfbetreders het boerenerf konden bezoeken en signalen van verminderde dierzorg konden zien.

Bezorgde burgers

Het Vertrouwensloket krijgt ongeveer evenveel meldingen van burgers als van erfbetreders. Het aandeel meldingen van burgers is de laatste jaren gestegen ten opzichte van erfbetreders. Ruim twee derde van de meldingen van burgers is anoniem, bij erfbetreders is dit 38 procent. Bij een niet-anonieme melding wordt de naam van de melder aan de veehouder bekendgemaakt.
Tijdens de eerste lockdownperiode ontving het loket gemiddeld minder meldingen. Tijdens de periodes met warm zomerweer kwamen gemiddeld meer meldingen binnen van bezorgde toeristen en recreanten in het buitengebied.

Procent gedaald

De meeste van de 104 meldingen gaat over rundvee. Vorig jaar was dat 61 procent van alle meldingen en in 2019 was dit 56 procent. De sectoren paardenhouderij en schapen-/geitenhouderij volgen met respectievelijk 18 en 11 procent.
Het percentage meldingen vanuit de varkenssector is iets gedaald, van 9 naar 8 procent. Omdat de meeste varkens binnen staan, worden de meeste meldingen van verminderde dierzorg gedaan door erfbetreders.
Dat geldt ook voor de pluimveehouderij, waar maar 2 procent van alle meldingen over gaat.

Meldingen via de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan bij verminderde dierzorg de veehouder doorverwijzen naar het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, bijvoorbeeld voor advies over het verzorgen van dieren, financieel advies of het inschakelen van maatschappelijke soorten hulp. Met toestemming van de veehouder ontving het loket 7 procent van zijn meldingen via de NVWA.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

Meer weer