Subsidieregeling+bronaanpak+geopend
Nieuws
© Peter van Houweling

Subsidieregeling bronaanpak geopend

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is vanaf 25 mei geopend. Veehouders die investeren in nieuwe technieken om de emissies van ammoniak en fijnstof te verminderen, kunnen daarvan gebruikmaken. Er is in totaal 172 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling en bouw van innovatieve en duurzame stallen.

De uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof, die negatief kan uitpakken voor de volksgezondheid, de milieu- en natuurkwaliteit en het klimaat, is tot nu toe aangepakt met technieken zoals luchtwassers. Maar aanpak bij de bron direct in het hok heeft veel voordelen voor de mensen en dieren in de stal en kan effectiever uitpakken.

Met de Sbv kunnen veehouders aan de slag met ideeën voor technieken die bijdragen aan de verduurzaming van de sector. Stallen zijn daar een belangrijk onderdeel van, want aanpassingen in stallen kunnen een forse bijdrage leveren aan het terugbrengen van emissies. De veehouderij kan daarmee de omslag maken naar een duurzame, emissiearme landbouw met perspectief voor de toekomst. Dat is belangrijk in de huidige periode die veel vraagt van agrarische ondernemers. De coronacrisis raakt veel sectoren.

Twee modules

De Sbv bestaat uit twee modules waar veehouders per sector gebruik van kunnen maken: een innovatiemodule en een investeringsmodule. Voor de innovatiemodule is 73,5 miljoen euro beschikbaar. Met de subsidie vanuit deze module kan een veehouder een nieuw idee ontwikkelen en testen en vervolgens gaan gebruiken.

Voor de investeringsmodule is 84,5 miljoen euro beschikbaar. Dit is bedoeld als ondersteuning bij de investering van al bewezen innovaties. Deze innovaties zijn doorgemeten en staan op een lijst van bewezen technieken. Vervolgens kunnen de nieuwe technieken op de markt worden gebracht.

Melkgeiten en pluimvee

Daarnaast is er nog 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar innovaties voor melkgeiten en pluimvee en is 11 miljoen euro van de 172 miljoen euro nodig voor de uitvoeringskosten.

Voor de periode 2023-2030 is er nog sprake van een extra bedrag van 280 miljoen euro voor stalmaatregelen. De invulling hiervan moet nog worden uitgewerkt. Op een later moment wordt hier meer over bekendgemaakt.

Openstelling

De innovatiemodule van de Sbv komt vanaf 25 mei tot 15 juli 2020 als eerste beschikbaar. Varkenshouders, melkgeitenhouders, melkveehouders en vleeskalverhouders kunnen er als eerste gebruik van maken. De pluimveehouderij komt als eerst in aanmerking voor de tweede module, de investeringsmodule. Deze opent naar verwachting begin juli. De modules worden tot en met 2024 twee keer per jaar opengesteld.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  20° / 11°
  60 %
 • Maandag
  20° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer