Omgevingsvergunning+intrekken+kan+zomaar+niet
Nieuws
© Twan Wiermans

Omgevingsvergunning intrekken kan zomaar niet

Het bevoegd gezag in een gemeente of provincie kan een bestaande omgevingsvergunning intrekken als vaststaat dat er ontoelaatbare nadelige gevolgen zijn voor het milieu. 'Omdat dit een vergaande bevoegdheid is, moet er wel eerst worden gekeken of die ontoelaatbare gevolgen weggenomen kunnen worden door het stellen van voorschriften', stelt Dianne Jennissen advocaat bij Hekkelman Advocaten en Notarissen.

In haar blog op hun website verduidelijkt Jennissen dat aan de hand van een voorbeeld. Het gaat om een verzoek tot intrekking, dan wel wijziging van een onherroepelijke omgevingsvergunning van een varkensbedrijf. Specifiek voor dit bedrijf gold dat een deel van de stallen op dat moment nog niet was gerealiseerd. Wel had het bedrijf al een onherroepelijke omgevingsvergunning gekregen op basis van het gebruik van een combi-wasser met 85 procent geurreductie.
Uit onderzoek door Wageningen Universiteit was inmiddels gebleken dat de geurreductie van de combiwassers de 85 procent vaak niet haalt. Daardoor heeft de Staatssecretaris het percentage geurreductie van deze combiwassers voorlopig op 45 procent gesteld.

Geen intrekking omgevingsvergunning

Mede hierom was een verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning van het varkensbedrijf ingediend. Het bevoegd gezag gaf daar echter geen gehoor aan en in een recente uitspraak stelt de Raad van State hen daarin gelijk. Intrekking van de vergunning zou in strijd zijn met de rechtszekerheid, mede omdat nog niet zeker is of een combiwasser de 85 procent reductie misschien toch niet kan behalen.
Wel werden er aan de omgevingsvergunning extra voorschriften gesteld. Dat kon in deze situatie omdat niet alle stallen waren gerealiseerd.
Voorschrift werd dat het bedrijf er naar moet streven om een geurreductie van 85 procent te behalen. Jennissen: 'Minimaal is een geurreductie van ongeveer 45 procent verplicht gesteld. En het bedrijf moet dit ook meten op drie momenten bij een normale bedrijfsvoering. Dat zou moeten lukken met de combiwasser die wordt geplaatst. Mocht het niet lukken om die reductie te behalen en de vergunning wordt blijvend overtreden, dan hebben ze wel een probleem.'

Extra voorschriften opleggen moeilijker

Voor bestaande bedrijven waar alle stallen al wel in gebruik zijn is het opleggen van extra voorschriften moeilijker. Jennisssen: 'In dat geval zal het voor de veehouder immers moeilijker en kostbaarder zijn om te anticiperen op eventuele andere voorschriften; de luchtwassers zijn immers al in werking. In dat geval wegen de belangen van de veehouder dus zwaarder en zal het rechtszekerheidsbeginsel eerder het stellen van nadere vergunningvoorschriften in de weg staan.'
Wel wordt er momenteel gewerkt aan nieuwe wetgeving waarmee decentrale overheden meer mogelijkheden krijgen tot het stellen van extra voorschriften in bestaande situaties. Die kunnen dan worden voorgeschreven bij onaanvaardbare geurhinder volgens het lokale geurbeleid. Jennissen: 'Daarbij moeten altijd de belangen van de veehouder worden meegewogen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de (eventueel voor te schrijven) technische voorzieningen.'

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer