Toomgewicht+is+gewichtig
Blog
© Freelancer

Toomgewicht is gewichtig

Deze keer wil ik een pleidooi houden over het belang van het totale toomgewicht bij spenen. Dat is in mijn ogen namelijk erg gewichtig. De speenleeftijd speelt daarbij uiteraard een belangrijke rol.

Uitgaande van spenen op 26 dagen na de geboorte moet een toomgewicht kunnen worden gehaald van ruim 90 kilo bij gelten tot tegen de 100 kilo bij vitale ouderworpszeugen met een goed uier. Uiteraard kan het per periode – denk zomers met tropische temperaturen – en per zeug wel wat verschillen.
Het meten van toomgewichten is een goede indicator voor de prestatie van de zeug. Bovendien geeft een hoger toomgewicht meer uniformiteit binnen de toom. Het is een teken dat de zeug goed presteert en voer opneemt. Dat is weer positief is voor de volgende cyclus: een betere berigheid, meer en betere follikels en een betere kwaliteit van de geboren biggen.

Wat vooral ook van belang is, is de doorstart van de biggen na spenen. Een toomgewicht van tegen de 100 kilo, betekent dat er 13 - 13,5 biggen van gemiddeld 7,5 kilo moeten worden gespeend. Door een hoger toomgewicht is de uniformiteit vaak beter. De lichtere biggen binnen de toom zijn namelijk ook beter aan het gewicht. Zulke biggen zullen ook makkelijker door het speenproces komen.
Om die hoge toomgewichten te bereiken is extra aandacht op management nodig. Denk hierbij aan zaken als geboortezorg, overlegbeleid, hygiëne, voercurve, keuze lactovoer en eventueel een 2 fase lactovoer concept.

Er zijn nog voldoende zeugenhouders die niet wegen en het dus niet (willen) weten. Maar ook zijn er bedrijven die de genoemde potentie nog niet halen in relatie tot speenleeftijd. Volgens mij zijn er dus nog volop kansen voor verdere verbetering. Sturen op hoge toomgewichten geeft bedrijfseconomisch een plus. De bigvitaliteit en -kwaliteit zullen over de volle breedte verbeteren. Bovendien zal die kwaliteitsimpuls om de bigoverleving te verhogen bijdragen aan een beter draagvlak van de sector. Gewichtig genoeg dus om er energie in te steken.

Rick Königkrämer is hoofd verkoop varkensvoeders bij Fransen Gerrits

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer