Varkenspopulatie+India+blijft+dalen
Nieuws
©

Varkenspopulatie India blijft dalen

India is na China het land met het grootste aantal inwoners. Maar in tegenstelling tot China is India absoluut geen varkensland. In het wat oppervlakte betreft 80 keer grotere land dan Nederland zijn dit jaar slechts 9,06 miljoen varkens geteld. Ook is er een wereld van verschil wat betreft varkensvleesconsumptie.

In India worden dieraantallen absoluut niet nauwkeurig bijgehouden. In 100 jaar tijd is dit jaar pas voor de 20e keer het nationale veehouderijrapport gepubliceerd. Het Indiase ministerie van landbouw geeft gemiddeld dus om de vijf jaar opdracht het aantal koeien, buffels, geiten, schapen en varkens te tellen. Dit jaar is zo’n nationale diertelling uitgevoerd door 80.000 dierenartsen en hun assistenten.
De totale veestapel van India is vastgesteld op 535,78 miljoen runderen en varkens. Dat is een stijging van 4,6 procent ten opzichte van de vorige diertelling in 2012. De 9,06 miljoen varkens maken slechts 1,7 procent uit van de totale veehouderij in India. Opvallend is dat de nationale varkenspopulatie blijft dalen. In 2012 werden in totaal 10,29 miljoen varkens geteld en in 2007 waren er dat 11,13 miljoen.
Maar ook in India is concentratie van de varkensproductie waar te nemen. In de staten Assam (met 31 miljoen inwoners op bijna twee keer zo veel oppervlakte als Nederland) en Jharkhand (27 miljoen inwoners en ook twee keer zo groot als Nederland) zijn flink meer varkens geteld dan in 2012. Assam heeft nu 2,1 miljoen varkens en in Jharkhand zijn er 1,28 miljoen geteld, wat betekent dat beide regio’s hun varkenspopulatie met ongeveer 30 procent hebben vergroot.

Paar onsjes


Toch is en blijft India - dat bijna 1,4 miljard inwoners heeft - een land waar heel weinig varkensvlees wordt gegeten. En het beetje dát ze eten, is zelfs nog aan het afnemen. Het aantal inwoners blijft groeien terwijl volgens data van het statistiekbureau Statista de nationale varkensvleesconsumptie jaar na jaar daalt. In 2013 werd 354.000 ton varkensvlees opgegeten door zo’n 1,27 miljard Indiërs. Oftewel: een schamele 280 gram per persoon per jaar! In 2018 werd 300.000 ton geconsumeerd door zo’n 1,35 miljard Indiërs, slechts 222 gram varkensvlees per persoon per jaar. Een gemiddelde Chinees eet bijna 20 kilo varkensvlees per jaar (bijna 100 keer meer dan in India!).
De verwachting is dat de Indiase varkensvleesconsumptie in 2019 verder afneemt naar zo’n 294.000 ton. Dit zou betekenen dat in zeven jaar tijd in heel India bijna 17 procent minder varkensvlees is geconsumeerd.

Zie het rapport met alle diertellingen 2019 in India.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  90 %
 • Dinsdag
  8° / 3°
  90 %
 • Woensdag
  7° / 5°
  70 %
Meer weer