Tsjakka+tjonge+jonge
Blog
©

Tsjakka tjonge jonge

De boer moet een beter verdienmodel krijgen, met minder dieren ook een inkomen hebben. Tsjakka: zie hier de oplossing voor de stikstofdiscussie volgens sommige politici.
Wat heb ik me aan die uitlatingen lopen ergeren deze weken. Het is ongeveer hetzelfde als dat je tegen Tata Steel zegt: we betalen je meer voor je staal zodat je onze mooie duinen wat minder hoeft te vervuilen en je toch evenveel kunt verdienen. Of dat je tegen Apple zegt: maak de telefoon maar wat duurder, want dan hebben we er minder nodig. Voor iedereen is het duidelijk dat deze twee stellingen volkomen onzin zijn en toch zeggen de politici vrijwel hetzelfde met droge ogen tegen de boeren.
Natuurlijk moet er een beter verdienmodel komen voor de boer, dat staat buiten kijf. Hiervoor moet niet de opbrengstprijs omhoog, maar de kostprijs omlaag. Maar of de prijs van varkens nu in Nederland omhoog of omlaag gaat, dit heeft natuurlijk geen effect op het aantal varkens in de wereld. De vraag naar vlees gaat de komende jaren wereldwijd alleen maar toenemen. De vraag is alleen wáár we dat vlees het beste kunnen produceren. En met het beste bedoel ik nu eens niet het economisch meest efficiënte. Nee, ik bedoel hiermee hoe we dit vlees met de minste impact op de natuur en het klimaat alsook met het meeste dierenwelzijn en de beste garanties voor de volksgezondheid kunnen produceren.
Dat is de vraag waar ik graag samen met wetenschappers en politici over van gedachten zou willen wisselen. Want ik denk dat het antwoord hierop misschien voorlopig nog wel eens Nederland zou kunnen zijn. Zeker als we ons focussen, zoals we dat al jaren doen, op het verwerken van reststromen, reduceren van de uitstoot, hogere gezondheid van de dieren en de verdere verlaging van het antibioticagebruik.
Ik zie de uitnodiging met spanning tegemoet.

Manon Houben
Varkensdierenarts

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  60 %
Meer weer