Nevedi%3A+feitelijke+informatie+basis+stikstofaanpak
Nieuws
©

Nevedi: feitelijke informatie basis stikstofaanpak

Discussiëren op basis van onjuiste cijfers lost de stikstofproblematiek in Nederland niet op, vindt de Nevedi. De aanpak van de stikstofuitstoot moet volgens de organisatie plaatsvinden op basis van feitelijke informatie. Door een gerichte aanpak van voer en management is volgens Nevedi dan minimaal eenzelfde reductie van de ammoniakuitstoot haalbaar als met halvering van het aantal varkens en kippen.

Hard ingrijpen in met name de intensive veehouderij, lost het huidige probleem dat is ontstaan door het schrappen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet op. Om een oplossing te vinden voor het schrappen van de PAS s het nodig te kijken naar alle activiteiten waarbij stikstof in de vorm van ammoniak of stikstofoxiden in de lucht wordt uitgestoten. Daarbij is het van belang om te kijken naar de inspanningen die de veehouderij al heeft geleverd en naar de maatregelen die nog mogelijk zijn om te komen tot een verdere reductie van met name ammoniak.

De veehouderij is binnen Nederland een belangrijk bron van ammoniakemissies. Van alle ammoniak komt 86 procent vanuit de landbouw en het grootste deel - ruim 70 procent - komt uit de veehouderij. Wel is de ammoniakuitstoot vanuit de landbouw sinds 1990 al met meer dan 65 procent gedaald van 331 naar 113 kiloton. Die reductie van de ammoniakuitstoot is bereikt door allerhande maatregelen als minder ruw eiwit in het voer, het afdekken van mestopslagen en emissiearm bemesten.

Van de huidige 113 kiloton is 54 kiloton afkomstig uit de rundveehouderij, 19 kiloton uit de varkenshouder en 10 kiloton uit de pluimveehouderij. Een halvering van het aantal varkens en kippen betekent dus een reductie van 14 kiloton en dat is slechts 11 procent van de totale ammoniakuitstoot.

In 2014 heeft de Nevedi samen met de andere belangenorganisaties uit de veehouderijsector aangegeven dat ze de ammoniakuitstoot zelf wil terugdringen met 10 kiloton tot 2030. Dit is te behalen door maatregelen bij mestaanwending, aanpassingen in stallen en via voer en management.  Deze laatste stap zou 3 kiloton reductie moeten opleveren. Dat is inmiddels ruimschoots behaald. Tussen 2014 en 2018 was er door de dalende ruw eiwitgehalten al een jaarlijkse reductie van 1,9 kiloton. Dit toont volgens Nevedi aan dat er nog veel reductie mogelijk is met optimaliseren van voer en bedrijfsmanagement. Nevedi wil daarom samen met de andere ketenorganisaties een bijdrage blijven leveren aan de verdere reductie van de ammoniakuitstoot. Daarmee moet dan dezelfde reductie van de ammoniakuitstoot bereikt kunnen worden als met een halvering van het aantal varkens en kippen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  50 %
 • Zondag
  17° / 13°
  10 %
Meer weer