Routinematig+couperen+2030+exit
Nieuws
©

Routinematig couperen 2030 exit

LNV-minister Carola Schouten heeft met de varkenssector een einddatum vastgesteld voor het routinematig couperen van staarten. In 2030 moet dat afgelopen zijn. Het houden van varkens met intacte staarten zal fundamentele aanpassingen van de bedrijfsvoering en de nodige investeringen gaan vergen.

Ondanks een Europees verbod op routinematig couperen is couperen in de EU gangbare praktijk. En daar wil Schouten voor Nederland verandering in brengen door een deadline in 2030 af te spreken met de varkenssector. Door duidelijkheid te bieden kunnen varkenshouders de komende jaren al voorsorteren op een coupeerverbod. Niet alleen met investeren in optimale houderijomstandigheden, maar ook met het wijzigen van zijn bedrijfsvoering. Het is noodzakelijk de oorzaken van staartbijten aan te pakken, zoals huisvesting die niet voldoet aan de behoeftes van varkens. Verveling moet worden voorkomen en de voeding en het stalklimaat moeten op orde zijn.

Ervaring opdoen


Uit eigen beweging dienen varkenshouders ervaring op te doen met het houden van varkens met intacte staarten, vindt Schouten. Stapsgewijs meer tomen te houden met biggen die niet zijn gecoupeerd. Om dit ervaringstraject te stimuleren, is een verkorte risicobeoordeling voor alle varkenshouders vanaf dit najaar verplicht. Dit is geregeld in het private kwaliteitssysteem (KKS Holland Varken). Met zo’n beoordeling krijgt de varkenshouder inzicht in de risicofactoren op zijn bedrijf zodat hij daarop kan gaan sturen.

Optimale voorwaarden creëren


Ook de subsidie voor integraal duurzame stallen ziet Schouten als een van de stimuleringsmogelijkheden. In nieuwe moderne stallen kunnen optimale voorwaarden worden geschapen om dieren met intacte staarten te kunnen houden. Maar via de vleesafzetkant hoopt Schouten eveneens beweging er in te krijgen. Als het stoppen met couperen kan worden terugverdiend, zal dat een versnelling teweeg brengen, is haar redenering. Schouten gaat met marktpartijen in gesprek om moelijkheden te bekijken om varkensvlees afkomstig van dieren met intacte staarten beter tot waarde te brengen. Jaarlijks zal Schouten de voortgang op het gebied van intacte varkensstaarten monitoren.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer