Luchtwasser+moet+continu+goed+draaien
Nieuws
©

Luchtwasser moet continu goed draaien

Een luchtwasser is aangeschaft om te doen wat ie moet doen: continu de uitstoot van ammoniak en geur beperken. De omgeving dient zo min mogelijk hinder te ondervinden van het houden van varkens. Herhaaldelijk vaststellen dat luchtwassers niet (goed) functioneren, leidt tot lasten onder dwangsom.

Een voorbeeld daarvan is het beslisdocument voor Gedeputeerde Staten van Gelderland gedateerd 16 juni 2019. Daarin staat dat na (her)controle was gebleken dat nog steeds niet alle vijf luchtwassers goed werkten van een varkenshouderij waarbij de provincie voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) het bevoegd gezag is. Na ontvangst van het definitieve schrijven krijgt de varkenshouder 4 weken om ervoor te zorgen dat alle luchtwassers op zijn bedrijf zijn ingeregeld. Ook moet hij gedragsvoorschriften opstellen waarin staat wat er moet gebeuren indien de luchtwassystemen onverwachts niet goed werken. Mocht dat alles bij een volgende handhavingscontrole niet gebeurd zijn, dan hangt een boete van maximaal 55.500 euro boven zijn hoofd.

De omgevingsdienst controleerde de inrichting medio september 2018 op naleving van de milieuwetgeving. Toen bleek dat de vijf luchtwassers niet (goed) werkten en is afgesproken dat dat eind 2018 opgelost zou moeten zijn. Eind februari 2019 is het bedrijf opnieuw gecontroleerd en bleek nog steeds geen enkele luchtwasser in de periode na 1 januari 2019 goed te hebben gefunctioneerd. Twee luchtwassers hebben 100 procent van de tijd niet gefunctioneerd. Één luchtwasser functioneerde 80 procent van de tijd, één wasser 57 procent en één 44 procent  van de tijd. Het betreffen overtredingen waarbij sprake is van een aanmerkelijke milieuschade door overmatige uitstoot van ammoniak en stikstof en maatschappelijke onrust door geurklachten. Met het opleggen van een dwangsom wordt de veehouder gedwongen maatregelen te treffen zodat de luchtwassers goed functioneren en blijven functioneren. Een redelijk termijn om dat op orde te maken blijkt vier weken te zijn.

De hoogte van de dwangsombedragen staan volgens de GS van Gelderland in verhouding tot het geschonden belang. 1.000 euro per week per niet goed functionerende luchtwasser tot een maximum van 10.000 euro per wasser. Elke week dat er niet wordt voldaan aan de milieuwetgeving zal een dwangsom van 500 euro worden opgelegd met een maximum van 5.000 euro. En een bedrag ineens van 500 euro als de veehouder geen gedragsvoorschriften van het gebruik en onderhoud van de luchtwassers op zijn bedrijf heeft opgesteld.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  20° / 8°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer