Werkelijke+geuremissie+moet+maat+worden
Nieuws
©

Werkelijke geuremissie moet maat worden

De werkelijke geuremissie van een varkensbedrijf moet de maat worden voor de vergunningverlening en niet de reductie van een luchtwasser. Dat vindt de Commissie Geurhinder en Veehouderij. Daarvoor zal er eerst goede geurmeetapparatuur moeten worden ontwikkeld. In een eerste reactie op het rapport geeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan dat er ook eventueel ingegrepen moet kunnen worden bij overlastsituaties.

Het meten van geur is volgens de Commissie niet eenvoudig. Er is geen fysisch-chemische meetmethode beschikbaar die laboratoria eenvoudigweg kunnen toepassen. Ook bestaat er geen ‘metertje’ dat in het veld de geuremissie van een luchtwasser kan vaststellen. In plaats daarvan wordt geur gemeten door middel van een sensorische meetmethode. Dat wil zeggen dat hiervoor de menselijke neus wordt gebruikt.

Meer mogelijkheden


Om een oplossing te bieden voor de geurproblematiek zou het goed zijn als er wel ‘metertjes’ in het veld zouden zijn. Een veehouder zou dan een vergunning krijgen die gebaseerd is op de geuremissie van het bedrijf en de veehouder zou zich dan permanent aan die geuremissie moeten houden. De omgeving weet dan zeker dat de veehouder zich aan de normen houdt en de veehouder heeft dan meer mogelijkheden om de emissie aan te pakken. Hij heeft niet alleen de optie van een luchtwasser, maar kan bovendien of als alternatief ook maatregelen in de stal nemen om de geuremissie te verminderen. Daarnaast wordt het effect van goed onderhoud van een luchtwasser duidelijker bij een voortdurende meting van de uitstoot. Ook kan een veehouder dan betere afspraken met de leverancier maken over de werking van de luchtwasser. Als de luchtwasser de beoogde geurreductie niet behaalt, zal de leverancier aanpassingen moeten doen.

Aanpassing regelgeving


Om de werkelijke geuremissie als norm te gebruiken, is - naast het ontwikkelen van sensoren - aanpassing van de huidige regelgeving rondom geuruitstoot nodig. Voor de aanpak van geuroverlast zullen er daarbij volgens de Commissie ook opties moeten komen om de geur van andere bronnen – een mestopslag bijvoorbeeld – mee te nemen en ook de cumulatie van de geur van meerdere bedrijven.

Meer onderzoek


Staatssecretaris Van Veldhoven geeft in haar eerste reactie op het rapport van de Commissie aan dat ze onderzoek wil naar de componenten die geur veroorzaken en naar het meten van geur met sensoren. Onderzoek naar het verbeteren van het rendement van bestaande combiluchtwassers loopt al, de uitkomsten hiervan worden eind dit jaar verwacht. Ook loopt er onderzoek naar de brongerichte aanpak van geur in de stal. Daarnaast wil ze kijken naar de mogelijkheden om in te kunnen grijpen bij overlastsituaties. De Commissie geeft in haar rapport aan dat dit niet gemakkelijk zal zijn en het gepaard zal gaan met flinke kosten voor bijvoorbeeld het aankopen van woningen of de compensatie van veehouders.

De Commissie Geurhinder en Veehouderij is ingesteld na het verschijnen van het onderzoeksrapport over de geurreductie van combiluchtwassers. Omdat die geurreductie lager bleek dan volgens de toelating zou moeten, zijn maatregelen nodig om geuroverlast aan te pakken. De Commissie heeft het onderzoek gericht op de varkenshouderij omdat combiluchtwassers vrijwel uitsluitend op varkensbedrijven zijn ingezet.

Bekijk hier het Adviesrapport Geur bekennen.

Lees hier de Kamerbrief commissie geurhinder veehouderij.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  19° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer