Zoeken+naar+duurzaam+en+veilig+hergebruik+reststromen
Nieuws
©

Zoeken naar duurzaam en veilig hergebruik reststromen

Dertien bedrijven uit de (meng)voerindustrie, verwerkende industrie en kennisinstellingen gaan samenwerken in het programma Circulaire Bio-Economie. Dat meldt Schothorst Feed Research. Doel is een duurzaam en veilig hergebruik van co-producten en reststromen en een optimaal gebruik van grondstoffen om kringlopen te sluiten.

In een circulaire bio-economie is het de uitdaging elke component in de grondstoffen zo duurzaam mogelijk te gebruiken voor de meest waardevolle toepassing. Ook al gaat het soms om relatief kleine volumes. Het hergebruik van reststromen en bijproducten via veevoeding is zo’n waardevolle toepassing van reststromen. De Nederlandse diervoedersector vervult al een belangrijke rol bij het waarde toevoegen aan de reststromen uit de humane voedingsindustrie. Wel gaat het bij de hoogwaardige reststromen en bijproducten soms om relatief kleine volumes.
Het consortium van dertien bedrijven gaat nu op zoek naar de mogelijkheden om de regionale kringlopen nog beter te sluiten en daarbij meer gebruik te maken van Europese eiwitbronnen. Dat moet leiden tot het verder verduurzamen van de veehouderij en de diervoedersector.

Bijproducten naar varkens


Eén van de eerste activiteiten is onderzoek naar de gebruiksmogelijkheden en voederwaarde van bijproducten uit de pluimveeslachterij (zogenaamde 'processed animal proteins') in de voeding van varkens. Resultaten uit dit onderzoek komen in de loop van dit jaar beschikbaar.
Onderzoek is gestart naar de mogelijkheden om fosfor te herwinnen uit plantaardige co-producten. Dat zoeken gebeurt ook naar eiwitten uit gras en groene plantendelen. Hoe zijn die beschikbaar te maken als duurzame en regionale eiwitbron voor veevoeding?

Samenwerking


De bedrijven die samenwerken in Circulaire Bio-economie zijn: ABZ Diervoeding, AgruniekRijnvallei, Bonda’s veevoederbureau, Coppens Diervoeding, Darling Ingredients International Rendering and Specialties, EFPRA (Europees samenwerkingsverband van verwerkers dierlijke producten), Feed Design Lab, Noblesse Proteins, Nijsen/Granico, SARIA International GmbH, Schothorst Feed Research, Vitelia Voeders en Wageningen Livestock Research. Het is een publiek-private samenwerking (PPS) binnen de Topsector Agri&Food (TKI-AF-17027), die doorloopt tot en met 2021.
De resultaten van het onderzoek zullen regelmatig worden gepubliceerd op de website van de WUR: PPS Circulaire Bio-economie.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
Meer weer