Drie+keer+zoveel+uitstoot+door+minder+vee+in+Nederland
Nieuws
©

Drie keer zoveel uitstoot door minder vee in Nederland

“Voor elk varken dat we in Nederland minder houden om de uitstoot te verminderen, komt er vanuit het buitenland drie keer zoveel uitstoot weer terug.” Met deze opmerking pareerde zeugenhoudster Sabine Grobbink gisteravond de wens van Marianne Thieme om de veestapel in Nederland terug te brengen. Het was te horen in Pauw & Jinek: De verkiezingen.

In Pauw & Jinek van woensdag 13 maart moest het met name gaan om de klimaatdoelstellingen van het kabinet. Thieme noemde de landbouw daarbij een blinde vlek. De landbouw zou meer broeikasgassen uitstoten dan alle vervoer en verkeer bij elkaar. Een bewering die bij een fact-check door NRC al eens onderuit is gehaald, omdat het geen eerlijke vergelijking was. Bij de landbouw telt alles mee: de directe uitstoot maar ook alle indirecte uitstoot: vanaf de verbouw van grondstoffen en het vervoer tot en met het transport naar winkels, enzovoort. Bij transport werd alleen het directe brandstofgebruik geteld en niet alle indirecte uitstoot, zoals het produceren van auto’s en de aanleg van wegen.

Niet meer dieren


Volgens Thieme is de landbouw een vastgelopen systeem waarbij er steeds meer dieren komen en steeds minder boeren. Ook die bewering van steeds meer dieren klopt niet. De CBS-cijfers laten duidelijk een daling van vrijwel alle veestapels - op geiten na - zien. 'Steeds minder boeren' is wel een feit. Aan melkveehouder Bouke Meijer uit Witteveen en zeugenhoudster Sabine Grobbink werd vervolgens gevraagd wat de omvang van hun bedrijven was. Meijer heeft 125 hectare land en 235 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Grobbink heeft 800 zeugen en er zijn gemiddeld 4.000 biggen op het bedrijf aanwezig.

Geen bio-industrie maar zorgtak


Noem je dat dan bio-industrie, vroeg Pauw zich af. “Ja”, was het directe antwoord van Thieme. Grobbink vindt van niet. “Het is geen industrie, we zijn dagelijks bezig onze dieren goed te verzorgen. Ik zie het als een zorgtak.” Tegelijk werden op de achtergrond beelden van het bedrijf van Grobbink getoond.
Meijer betoogde dat de beweringen van Thieme op klimaatvlak niet kloppen. De landbouw heeft haar klimaatdoelen al gehaald en kan en wil nog een tandje bijzetten. “Maar dan moet de regelgeving ons niet belemmeren. We moeten bijvoorbeeld mest afvoeren en aan de andere kant weer als kunstmest aanvoeren.”

Waardering nodig


Pauw wilde van Grobbink weten of ze last heeft van het negatieve imago van de landbouw. “Dat is zeker het geval”, stelde Grobbink. “Terwijl we er elke dag voor zorgen dat de schappen vol liggen met eten. Daar zouden we wel eens een klein beetje waardering voor willen hebben.”
Daar kon Thieme dan nog wel in komen. Maar vervolgens kwam ze weer terug op minder boeren en de volgens haar enorme groei van het aantal dieren. "Dat moet 'meer boeren met minder dieren' worden." Regionaliseren van de productie zou dit mogelijk moeten maken. Volgens Meijer een illusie want we leven niet op een eiland. Het is juist beter om in Nederland te produceren omdat er geen land is waar zo weinig excretie is bij de productie. “Voor elk varken dat we naar het buitenland verplaatsen, komt er drie keer zoveel uitstoot terug”, vulde Grobbink aan.

Discussie dierenwelzijn niet opgelost


“De landbouw wil de omslag maken naar een kringloopketen en volgens het Planbureau kan het ook", aldus fractieleider Gert Jan Segers van Christen Unie. "En het kabinet gaat hierin ook stappen zetten.”
Daar kwam bij Thieme de aap uit de mouw. "Nog intensiever houden van dieren betekent dat we de dieren gaan aanpassen aan het houderij-systeem en op een onnatuurlijke manier voer geven. Dat gaat ten koste van het dierenwelzijn." Meijer en Grobbink kregen daarna de vraag of de bewering van 'meer dieren' klopte. Daar waren ze het uiteraard niet mee eens en bij de extensievere veehouderij die Thieme wil, gaat de uitstoot juist omhoog. Meijer nodigde Thieme uit te komen kijken hoe het op zijn bedrijf gaat, ook met het dierenwelzijn. Grobbink kreeg hiertoe geen kans meer. De discussie werd afgesloten met de opmerking 'dat we er niet uit gaan komen'.

Kijk hier de uitzending van Pauw & Jinek terug.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  19° / 10°
  50 %
 • Zondag
  22° / 9°
  70 %
 • Maandag
  19° / 12°
  30 %
Meer weer