Inkomens+fors+onderuit+in+2018
Nieuws
©

Inkomens fors onderuit in 2018

De inkomens van de varkensbedrijven zijn in 2018 fors onderuit gegaan. Op zeugenbedrijven is sprake van het hoogste verlies sinds 2001 na een flink positief resultaat vorig jaar. Ook op de gesloten bedrijven heeft het inkomen geleden onder de lage prijzen en hogere kosten. Alleen op vleesvarkensbedrijven is er nog een positief resultaat door de fors gedaalde biggenprijzen.

Volgens de prognose op Agrimatie is het verlies per onbetaalde arbeidsjaarkracht 86.400 euro in 2018 op een gemiddeld zeugenbedrijf uit de steekproef. Dat verlies is flink groter dan het vorige recordverlies van 61.300 euro uit 2015. Dat hogere verlies komt voor een deel door de grotere bedrijfsomvang: in 2015 gemiddeld 690 zeugen, in 2018 gemiddeld 801 zeugen. Tegenover de slechte jaren 2015 en 2018 staan twee hele goede jaren in 2016 (112.400 euro positief) en 2017 (199.700 euro positief) De variatie in inkomen wordt op de zeugenbedrijven steeds groter.

17 euro per big minder


De dalende opbrengsten hebben alles te maken met de fors gedaalde biggenprijzen. Die zijn in 2018 17 euro per big - 30 procent - lager dan in 2017. Tegelijk zijn de totale voerkosten gestegen door hogere voerprijzen voor met name het biggenvoer en een gestegen bedrijfsomvang (15 zeugen meer dan in 2017). Een andere hoge kostenpost zijn de mestafzetkosten. Die stegen met 5 procent door de problemen met de mestafzet door het droge voorjaar en de natte zomer.

Vleesvarkens nog positief


De flink gedaalde biggenprijzen zorgen ervoor dat de vleesvarkensbedrijven nog wel een positief inkomen halen, ondanks dat de vleesprijzen flink zijn gedaald. Op een gemiddeld bedrijf uit de steekproef is het inkomen dit jaar 26.200 euro tegenover 72.200 euro vorig jaar. De bedrijfsomvang is daarbij nauwelijks veranderd van 2.228 naar 2.234 vleesvarkens in 2018. De gemiddelde vleesprijs daalde 20 cent per kilo van 1,58 euro in 2017 naar 1,38 euro in 2018: een daling met ruim 12 procent. Doordat de daling van de vleesprijs doorgaans wordt afgewenteld op de biggenprijs zijn de pieken en dalen op de vleesvarkensbedrijven kleiner dan op de zeugenbedrijven.

Nadeel gesloten bedrijf


De gesloten bedrijven zitten qua inkomensontwikkeling tussen de zeugen- en vleesvarkensbedrijven in. Dit jaar hebben ook deze bedrijven te maken met een flinke daling van het inkomen. Per onbetaalde arbeidsjaarkracht is er een verlies van 39.000 euro. Vorig jaar was dat nog een winst van 159.500 euro. In 2018 heeft een gesloten bedrijf een omvang van 535 zeugen en 2.626 vleesvarkens. De gesloten bedrijven hebben wel het nadeel van de lagere vleesvarkensprijzen maar niet het voordeel van de lagere biggenprijzen. Daarbij moet een gemiddeld gesloten bedrijf ook nog een deel van de biggen verkopen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Vrijdag
  17° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
Meer weer