Samenwerken%2C+innoveren+en+sociaal+vernieuwen
Nieuws
©

Samenwerken, innoveren en sociaal vernieuwen

De Nederlandse varkenshouderij van de toekomst zal waarschijnlijk een nieuwe balans worden tussen de ‘license to operate’ en het internationale verdienmodel. Ofwel: ontwikkelingen binnen ‘nieuwe’ grenzen bepalen hoe de sectorvlag er in 2030 bij zal hangen, stelt Rabobank. Ook sociale innovatie komt om de hoek kijken.

Na de jarenlange focus op kostprijsverlaging, productieverhoging en schaalvergroting zal de varkenssector meer dan ooit tevoren aanpassingsvermogen aan de dag moeten leggen. Innovatie, samenwerking en keuzes maken zullen noodzakelijk zijn om goed in te spelen op de maatschappelijke druk. Ontwikkelen naar een diervriendelijke, duurzame en transparante productiemethode zonder overlast voor de omgeving.

Toekomstperspectief


Nederland telt 4.300 bedrijven met varkens, die worden gerund door circa 3.500 ondernemers. Veelal zijn het familiebedrijven die samen circa 12,4 miljoen varkens houden. De spreiding van het rendement binnen de sector is groot en niet voor elke ondernemer is er toekomstperspectief. Ofwel: zij hebben te weinig geld om te investeren. De daling van het aantal varkensbedrijven nam de laatste decennia elke tien jaar af met grofweg de helft. Verschillende ontwikkelingen zullen die daling met name de komende vijf jaar aanjagen, zoals leeftijd ondernemers, gebrek aan opvolgers, de stoppersregeling 2020, aanscherpen van regels en marktontwikkelingen als Brexit. Rabobank verwacht daarom dat er in 2030 nog 1.000 ondernemers over zijn die veelal actief zijn op meerdere locaties.

Minder varkens


Ook is de verwachting van Rabobank dat het aantal varkens in Nederland zal afnemen. De warme sanering die vanaf 2019 zijn beslag zal krijgen, leidt waarschijnlijk tot een daling van het aantal varkensrechten van circa 5 procent. De opkoopregeling kan een effect hebben op de nationale productie van 1,8 miljoen biggen en ongeveer 1 miljoen vleesvarkens. Het aanbod vleesvarkens voor de Nederlandse slachterijen kan volgens Rabobank stabiel blijven als de levende export verder afneemt. Ketenafspraken en nog meer samenwerken kunnen daaraan bijdragen. Een integrale aanpak vanuit de gehele keten en verbinding met de samenleving is noodzakelijk. De varkenshouderij moet zelfregulerend gaan acteren en dat vraagt om een cultuurverandering. De sector zal vernieuwende en innoverende relaties moeten aangaan. Ofwel: sociaal innoveren.

Lees hier de hele Rabobank-visie richting 2030.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

Meer weer