Vertrouwen+verdienen
Blog
©

Vertrouwen verdienen

Met regelmaat is en wordt mijn vertrouwen in overheidsbeleid en politiek op de proef gesteld. Buiten eigen ervaringen - vijf verschillende bestemmingsplannen voor ons varkensbedrijf in twee jaar tijd - nu met de bijzondere gang van zaken rond om de combi-luchtwassers.

Er zijn gigantische inspanningen geleverd om emissies te reduceren door onder meer grote investeringen in combi-luchtwassers. Uitgevoerd met door de overheid vastgestelde normen, erkenningen en zelfs veelal financiële tegemoetkomingen. Nu wil dezelfde overheid een forse aanscherping van de emissienormen voor die luchtwassertypes er snel doorheen jagen. Onbegrijpelijk. De POV heeft grote bedenkingen over de snelheid waarmee én de manier waarop voorgestelde aanpassingen worden gedaan. De gevolgen voor de sector zijn enorm en nu nog niet goed te overzien.

Opvallend is dat bijna alle gecombineerde luchtwassers uit het onderzoek in Noord-Brabant zijn geplaatst. Deze provincie roept begin april al om de wijzigingen per direct vast te stellen. Heeft de druk van deze lobby er aan bijgedragen dat dit de huidige gang van zaken is? Dit soort gedachtes krijg je als vertrouwen begint te rammelen.

Bizar dat dit alles plaatsvindt zonder enig overleg met de sector. Het luchtwasserdossier valt echter niet onder het ministerie van LNV maar IenW (Infrastructuur en Waterstaat) en daar zwaait staatsecretaris Stientje van Veldhoven de scepter. Gewenste verduurzamingen komen nu in gevaar. Er zullen geen of nauwelijks mogelijkheden meer bestaan voor bedrijfsontwikkeling.

Overziet de overheid de impact wel? Wat gebeurt er met lopende aanvragen en ophanden zijnde plannen? Onbegrip en onmacht bij onze varkenshouders. Wie is verantwoordelijk voor geleden of nog te lijden schades? Biedt de overheid ons zo perspectief? Zijn dit omgangsvormen die tot draagvlak moeten leiden? Het is in ieder geval absoluut niet de constructieve werkwijze zoals wij deze kennen tussen de POV en LNV: het Vitaliseringsplan Varkenshouderij is een topvoorbeeld van afstemming en samenwerking.

De inzet van de POV is gericht op helderheid en acties vanuit kloppende feiten. Dit mag je toch ook van een ministerie  als IenW verwachten? Het kan én mag niet zo zijn dat de sector, als belanghebbende, het maar moet uitzoeken zonder daadwerkelijk gekend en betrokken te worden. Men praat liever óver ons dan mét ons. Zo ervaren vele varkenshouders deze handelswijze. De POV trekt samen op met LTO Nederland, agrarische adviesbureaus en luchtwasserfabrikanten om tot een gezamenlijke reactie te komen. Juist deze gezamenlijke inbreng is belangenbehartiging in brede zin: samen staan voor de sector, voor onze ledenvarkenshouders.

Kom op ministerie van I&W; de sector verdient het vertrouwen!

Eric Holleman
Lid Dagelijks Bestuur POV

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer