Propaganda
Blog
©

Propaganda

Onlangs kopte onze krant op de voorpagina dat de controle door de Brabantse gemeentes rammelt. Brabantse veehouders moeten beter gecontroleerd worden vindt de provincie na een steekproef. Uit die steekproef blijkt dat er veel mis is bij onder meer varkensbedrijven; er zijn andere luchtwassers geplaatst dan die zijn vergund, bij een aantal bedrijven worden te veel dieren gehouden wat in 40 procent van de onderzochte gemeenten voor extra ammoniakuitstoot zorgt. Dat kan gevolgen hebben voor de lucht die Brabanders inademen, zo wordt het breeduit gemeten op de voorpagina.

Wat een propaganda! Onze krant heeft volgens mij dezelfde pet op als onze Gedeputeerde van de SP.

Ik maak even een opsomming van de controles die elk jaar op ons bedrijf worden uitgevoerd:
1- De dierenarts moet minimaal één keer in de vier weken controleren of onze dieren geen verschijnselen hebben van verschillende ziektes;
2- Het water dat wij van de waterleidingmaatschappij betrekken wordt 4 keer per jaar gecontroleerd door een extern laboratorium op dierniveau;
3- Eén keer per jaar IKB controle waarbij het hele bedrijf wordt doorgelicht tot aan de luchtwasser toe;
4- Het waterschap is langs geweest om een inventarisatie te maken of er punten zijn wat een eventueel risico vormt wat betreft lozingen op het openbaar water;
5- Twee keer per jaar komt de leverancier van de luchtwasser de pH-meters ijken en onderhoud plegen;
6- Dit jaar krijgen we ook nog een controle of de elektrische installatie op alle punten goed functioneert en:
7-  We hebben nog een extra controle van de mestboekhouding gehad.

Er zijn natuurlijk altijd puntjes te vinden die voor verbetering in aanmerking komen, maar alle controles zijn met een goed resultaat afgesloten. Had onze krant hierover moeten berichten, dan was op de voorpagina  komen te staan: Het rammelt aan alle kanten op de boerderij van Van den Berg!

Frank van den Berg
Varkenshouder in Neerloon

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer