Versneld+emissie%2Darm+blijft+overeind
Nieuws
©

Versneld emissie-arm blijft overeind

De staldering en het versneld emissie-arm maken van alle stallen blijven overeind in het maatregelenpakket dat Gedeputeerde Staten van Brabant op 14 juni presenteren. Veel veranderingen zijn er niet voor de varkenshouders ten opzichte van de eerste plannen.

Het maatregelenpakket dat GS presenteert is mede gebaseerd op gesprekken met belanghebbende partijen en onderzoek naar de effecten van het nieuwe beleid op de veehouderijsector en de bescherming van natuur en leefomgeving. Dat heeft slechts tot kleine aanpassingen geleid. Een maatregel die is aangepast geldt bij de mestbewerking. Brabant wil voorkomen dat er mest van buiten de provincie naar Brabant komt en stelt nu een plafond aan de bewerkingscapaciteit. Dat plafond is het mestoverschot in Brabant zelf.

In Oost- en Midden-Brabant krijgen varkenshouders (en pluimvee- kalver, en geitenhouders) te maken met staldering. GS blijft bij het voorstel om voor iedere 10 m2 stal 11 m2 bestaande stal te slopen. Daarbij komt er een verplicht stalderingsloket. Dat moet het systeem eenvoudig en betaalbaar houden, aldus GS. Het blijft zo dat lege stallen niet gebruikt mogen worden voor staldering en ook bij uitbreiding van het bedrijf voor een concept dat meer ruimte per dier nodig maakt, blijft staldering nodig.

Het versneld emissie-arm maken van stallen blijft een eis van GS. Verouderde stallen, ook de stallen die onder de stalderingsregeling vielen, moeten al per 2020 aan de nieuwe normen van de Verordening natuurbescherming voldoen. Enige punt is dat stallen die nu al voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting tot 2022 uitstel krijgen. Bij de nieuwe norm moet de ammoniakuitstoot met minimaal 85 procent terug op varkensbedrijven. Verouderde stallen zijn stallen die 15 jaar geleden in gebruik zijn genomen.

De eisen aan de BZV-score worden verhoogd van minimaal 7 naar 7,25. Volgens GS is die score voor haalbaar. De regeling is daarbij vereenvoudigd. De maatlat ammoniak is uit de regeling en er zijn nu bijvoorbeeld punten te scoren voor gescheiden huisvesten van diergroepen en een vloeistofdichte kadaverplaats.
Bedrijven die een BZV van minimaal 8,5 halen worden beloond met het vergroten van het bouwblok tot 2 hectare. Ook bedrijven die een overlastsituatie oplossen, kunnen aanspraak maken op een groter bouwblok. Dat mag dan groeien tot 2,5 hectare.

Op vrijdagmorgen 23 juni vergadert Provinciale Staten van Brabant over het maatregelenpakket dat GS voorstelt. Daarin kunnen de Statenleden hun visie geven op de plannen. Op 7 juli staat de vergadering gepland waarop dan uiteindelijk de beslissing over het maatregelenpakket valt.

Lees ook de reactie van ZLTO.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  20° / 12°
  75 %
 • Woensdag
  21° / 11°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 9°
  60 %
Meer weer