Nog+geen+juridische+impact+gezondheid
Nieuws
©

Nog geen juridische impact gezondheid

De onderzoeken naar de effecten van veehouderijbedrijven op de volksgezondheid hebben nog geen juridische gevolgen. Ze bieden nog onvoldoende basis om vergunningen te weigeren, zegt Paul Bodden, jurist bij Hekkelman advocaten.

Vorig jaar juli is het onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) gepresenteerd en in juni een WUR-rapport over de emissie van endotoxinen. Gemeenten willen op basis van deze rapporten vaak maatregelen nemen in bestemmingsplannen, of vergunningen weigeren.

Op dit moment is dat volgens Bodden nog niet of nauwelijks haalbaar. “Dat komt omdat de onderzoeken tot nu toe niet specifiek genoeg zijn. Er zal eerst vervolgonderzoek nodig zijn, voordat de Raad van State die de maatregelen van gemeenten en provincies beoordeelt, er mee gaat instemmen.”

Tot nu toe is dat dus nog niet gebeurd. De gemeente Ommen kreeg bijvoorbeeld geen toestemming voor een grens van 500 meter rondom veehouderijbedrijven. Verder kreeg de gemeente Bernheze geen toestemming om op basis van het voorzorgsprincipe extra regels te stellen aan veebedrijven. Gemeenten kunnen momenteel ook geen vergunningaanvraag in behandeling nemen enkel en alleen op basis van een hogere uitstoot van fijn stof.

In de toekomst kan de situatie volgens Bodden wel veranderen. Over ongeveer een jaar verwacht hij dat er op basis van vervolgonderzoek regels komen voor de uitstoot van endotoxinen. Die zullen de meeste impact hebben voor pluimveebedrijven. Verder staat er een nieuwe Omgevingswet op stapel voor medio 2019. Daarin komen naar verwachting regels die op basis van het voorzorgsprincipe eisen gaan stellen aan de uitstoot van veehouderijbedrijven.

Bodden was een van de sprekers op een gezamenlijke themabijeenkomst ‘Varkenshouderij en Volksgezondheid van NVV en LTO in Wijchen. De bijeenkomst werd bezocht door circa 150 belangstellenden. Naast Paul Bodden was er een lezing van Dick Heederik (Universiteit Utrecht) over het VGO-onderzoek. Geesje Rotgers (V-focus) vertelde welke verbanden er volgens haar zijn tussen fijn stof en volksgezondheid. Daarnaast verving ze Jaap Hanekamp. Zijn onderzoek laat zien dat er grote twijfels zijn of de ammoniakuitstoot bij het injecteren van mest of zodebemesten wel lager uitvalt.

 

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  20° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer