Geurbepaling+moet+op+de+schop
Nieuws
©

Geurbepaling moet op de schop

De menselijke neus geeft een betere indicatie van geurhinder dan een rekenmodel. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek door ILVO en Olfascan. Dit onderzoek laat tevens zien dat maar heel weinig mensen geurhinder ervaren van varkensbedrijven. De resultaten van dit onderzoek in opdracht van de NVV moeten worden meegenomen bij de nieuwe geurwetgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het onderzoek door het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en onderzoeksbureau Olfascan heeft anderhalf jaar geduurd. Er is in twee periodes (voor- en najaar) gemeten door een snuffelploeg en daarnaast is een uitgebreide telefonische enquête gehouden. De metingen en enquête vonden plaats rondom vijf varkensbedrijven: twee bedrijven in een niet-concentratiegebied en drie in een concentratiegebied. Gezocht is daarbij naar bedrijven waar veel woningen in de buurt liggen die hinder zouden kunnen ervaren. Er waren bijna 5000 omwonenden, waarvan er 783 hebben meegewerkt. Ze werden uitgebreid ondervraagd naar hun leefomgeving en de eventuele hinder die ze ervaren door varkensbedrijven.

Uit de enquête blijkt dat het allergrootste (96,8 procent) deel van de omwonenden die niet of nauwelijks hinder ondervindt. Opmerkelijk is dat hierbij ook de omwonenden horen die het dichtste bij het varkensbedrijf wonen. Er zijn 23 omwonenden (2,9 procent) die hinder ondervinden en twee omwonenden (0,3 procent) die ernstige hinder ondervinden. Deze uitkomst toont volgens NVV-voorzitter Ingrid Jansen heel duidelijk aan dat er veel minder hinder is door geur van varkensbedrijven dan algemeen wordt aangenomen. Als er hinder is moet je dat volgens haar overigens wel aanpakken. “Maar het huidige rekenmodel (V-Stacks) dat in Nederland wordt gebruikt geeft geen goed idee van de werkelijke geurhinder. Dat kan beter worden gemeten op basis van metingen met een snuffelploeg.”

Het onderzoek met de snuffelploeg bevestigt het beeld van de enquête. Bij deze meting gaan er twee mensen op pad die rondom het bedrijf geur gaan vaststellen. Dat is dan niet alleen geur van mest, maar ook geur van bijvoorbeeld een voeropslag en dergelijke. De afstand waarop de snuffelploeg de geur waarneemt blijft daarbijj binnen de grenzen die volgens de theoretische rekenmodellen worden vastgesteld. Aanscherping van de normen is volgens directeur Toon van Elst van onderzoeksbureau Olfascan dan ook zeker niet nodig.

Het meten met een snuffelploeg is inmiddels al uitgebreid getest en wordt in België veel toegepast. Dat kan ook in Nederland, want deze meetmethode is al verheven tot een prénorm binnen Europa. Voor nieuwbouw of bedrijfsuitbreiding zal nog wel een rekenmodel voor geurhinder nodig blijven. Het huidige Nederlandse rekenmodel (V-stacks) zal daartoe wel aangepast moeten worden met de resultaten op basis van de snuffelploegmetingen.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 7°
  90 %
 • Dinsdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer