Technologie is gaaf

Als je je gaat verdiepen in de perspectieven voor het beperken van de uitstoot van emissies uit de veehouderij, dan blijkt er technisch gezien veel meer mogelijk, dan wat ik in ieder geval zelf in beeld had.

Het is jammer dat dit innovatiepotentieel niet optimaal wordt benut en soms zelfs ontmoedigd wordt door het huidige vergunningenbeleid. Bij het verlenen van vergunningen zou niet de technische specificatie, maar het systeem centraal moeten staan. Zo bieden luchtwassers geen integrale oplossing, ze zijn een end of pipe oplossing. De ondernemer ziet dit niet als een plus. De enige reden waarom hij er één aanschaft, is dat hij anders niet mag uitbreiden. Daarna wordt het apparaat alleen als een last gezien.

Integrale technieken die ook het stalklimaat verbeteren, zullen eerder als positief worden ervaren. Het koelen van de staltemperatuur is een voorbeeld van een integrale maatregel, minder emissies, beter dierenwelzijn, betere arbeidsomstandigheden en technische resultaten. Daarmee is het een win-win maatregel. Dat geeft het meeste perspectief op het benutten van het innovatiepotentieel. Het vraagt een andere manier van omgaan met het thema omgevingskwaliteit van ondernemers en van overheden.

Als we ons richten op nieuwe luchtzuiveringstechnologie die al elders wordt toegepast, kunnen we niet alleen de uitgaande stallucht behandelen maar ook de inkomende lucht en de lucht in de stal zelf conditioneren. Hiervoor is een heel scala aan technieken beschikbaar: filtratie, microfiltering, onderafzuiging, ionisatie, vernevelen van stoffen ter desinfectie, sturing op gezondheid van dieren door het verzamelen van data in de stal, scheiden van mest en urine, warmteterugwinning en koude plasma technologie. Met laatstgenoemde techniek is het in principe mogelijk lastig te 'kraken' geurstoffen, naast ammoniak, fijnstof en micro-organismen aan te pakken.

Door zulke innovatieve technieken in de wet- en regelgeving een plek te geven, krijgen ondernemers een extra stimulans zich hier daadwerkelijk voor in te zetten. Innovaties zijn bij hun introductie vaak niet legaal, maar wel legitiem. Ze passen vaak niet binnen bestaande wettelijke kaders die zijn gemaakt voor al bestaande systemen. Moderne wet- en regelgeving moet zorgen dat perspectiefvolle legitieme innovaties - die bijdragen aan maatschappelijke doelen - uiteindelijk ook legaal worden. Dan kunnen ondernemers met de ambitie de omgevingskwaliteit te verbeteren, bedreigingen doen verkeren in kansen.

Gé Backus
Directeur Connecting Agri & Food


 

Lees ook

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  12° / 3°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 4°
  70 %
Meer weer