%27Kansen+voor+lagere+emissie+van+ammoniak+en+fijnstof%27
Nieuws
© Regio FoodValley

'Kansen voor lagere emissie van ammoniak en fijnstof'

Tussen vergelijkbare bedrijven kan de emissie met wel een factor drie verschillen. Dat blijkt uit praktijkonderzoek van bedrijvenmeetnetwerk Regio Foodvalley, waarin een jaar lang metingen zijn gedaan van de emissies van ammoniak en fijnstof. Die metingen zijn uitgevoerd op twintig bedrijven met vleeskalveren, vleesvarkens en leghennen.

Op de twintig deelnemende bedrijven is de ingaande en uitgaande lucht continu gemeten op emissies van ammoniak en fijnstof. Ook kooldioxide (CO2) van de ingaande en uitgaande lucht werd gemeten om de ventilatiehoeveelheid te kunnen berekenen.

In het onlangs afgesloten basisjaar zijn de emissies in de huidige situatie gemeten. Daaruit blijkt dat er forse verschillen zijn tussen vergelijkbare stallen met dezelfde diersoort, tot wel een factor drie. 'We meten uitschieters naar boven en naar beneden', vertelt onderzoeker Albert Winkel van Wageningen Livestock Research. 'Dat biedt perspectief voor het verlagen van emissies. Bedrijven die meer uitstoten, kunnen leren van bedrijven die minder uitstoten.'

'De verschillen betreffen allemaal laaghangend fruit en zij vrij simpel op te lossen', vult voorzitter Wim Brouwer van LTO Noord in de Gelderse Vallei aan. 'Aanpassingen in het voer bijvoorbeeld of het vaker afdraaien van mestbanden en het toevoegen van bepaalde stoffen aan de mest.'

Maatregelen voor iedereen

Een ander voorbeeld is het koelen van inkomende lucht in de zomer. Brouwer: 'Het zijn in principe allemaal maatregelen die iedere veehouder kan nemen. Dit jaar is het interventiejaar en gaan we zichtbaar maken of die maatregelen ook daadwerkelijk effect hebben. Boeren kunnen zelf aan de knoppen zitten om de emissie te verlagen.'

Het is volgens Brouwer overigens niet de bedoeling dat straks alle veehouders meetapparatuur in de stallen krijgen. 'Dat is onbetaalbaar. Wel is duidelijk dat realtime meten werkt en dat je op basis hiervan goedkeuring kunt geven aan bepaalde maatregelen. Dat kan ook gelden voor verdergaande innovaties.'

Brouwer stelt dat dit nu niet mogelijk is omdat er nog steeds geen regeling is voor innovaties om de ammoniakuitstoot aan te pakken. 'Die had er al lang en breed moeten zijn. Nu zijn er alleen opkoopregelingen', stelt de LTO Noord-voorzitter.

De Regiodeal Foodvalley stopt, net zoals Boer aan het roer, in theorie eind dit jaar. Brouwer heeft goede hoop dat er een voortzetting komt. 'Want er zijn nog veel zaken die aangepakt moeten worden, zoals de waterkwaliteit.'

Emissiebudget

Wethouder Jan Pieter van der Schans in het Overijsselse Ede is van mening dat overheden met behulp van het meetnetwerk kunnen toewerken naar doelschriftvergunningen. 'De huidige vergunningverlening gaat uit van de uitstoot die een bepaald stalsysteem op papier heeft. Met behulp van het meetnetwerk kunnen we emissiebudgetten gaan vergunnen.'

Dit kan volgens de wethouder helpen om beter per gebied te bekijken welke emissies verantwoord zijn. 'Bijkomend voordeel is dat de boer zelf, op basis van zijn vakmanschap, bepaalt hoe hij onder het emissieplafond blijft', besluit Van der Schans.


Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zaterdag
  30° / 17°
  40 %
 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
Meer weer