RDA+pleit+voor+meer+aandacht+voor+dierenwelzijn+in+klimaatbeleid
Nieuws
© Shutterstock

RDA pleit voor meer aandacht voor dierenwelzijn in klimaatbeleid

De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) heeft knelpunten beschreven waar de veehouderij tegenaan loopt door klimaatverandering. Het dierenwelzijn wordt hierdoor beïnvloed. De raad wil dat hier meer aandacht voor komt in het klimaatbeleid.

Klimaatverandering kan volgens de RDA verschillende negatieve effecten hebben op het welzijn van vee. Hittestress in de stal, in de weide en tijdens transport zal vaker voorkomen, nieuwe dierziekten kunnen opkomen, de beschikbaarheid en kwaliteit van diervoeders kunnen afnemen.

Daarnaast neemt het risico op uitval van stalklimaatregulatiesystemen, stalbranden en schade door onweer, storm en hagel toe. Ook kan bij overstromingen de evacuatie van dieren te laat op gang komen, stelt de RDA in haar zienswijze 'Laat het dierenwelzijn niet ondersneeuwen'.

Uitstoot beperken

Klimaatbeleid moet er onder meer voor zorgen dat de uitstoot van broeikasgassen in de veehouderij wordt beperkt. Maar de maatregelen die daarvoor worden ontwikkeld kunnen zelf ook weer effect hebben op het dierenwelzijn. Denk aan aanpassingen aan stallen, het voer van de dieren, de dieren zelf middels fokkerij, het verwerken en aanwenden van mest of het volledige veehouderijsysteem.

Niet alleen de geleidelijke toename van de temperatuur speelt hierbij een rol, maar ook extreem weer en incidenten zoals overstromingen. Bij maatregelen tegen klimaatverandering is meer en gerichte aandacht nodig voor het welzijn van productiedieren, vindt de RDA. Om dit soort maatregelen in de praktijk te kunnen toepassen, is volgens de raad eerst meer onderzoek nodig.

De RDA pleit ervoor dat het klimaatbeleid voor de veehouderij niet alleen moet zijn gericht op de huidige vorm, maar juist ook op een dierwaardige veehouderij. Daarbij kan worden gedacht aan structurele aanpassingen van huisvestingssystemen, maar bijvoorbeeld ook aan transportmiddelen, waterkeringen en fokdoelen. Daarbij spelen ook ketenpartijen en stallenbouwers een belangrijke rol.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  10° / 3°
  70 %
 • Vrijdag
  11° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 5°
  70 %
Meer weer