In+herfst+meer+informatie+over+Convenant+Dierwaardige+Veehouderij
Nieuws
© Henk Riswick

In herfst meer informatie over Convenant Dierwaardige Veehouderij

Leden van LTO en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) krijgen eind september meer informatie over het Convenant Dierwaardige Veehouderij. Maar als de Tweede Kamer het convenant controversieel verklaart, wordt de politieke afhandeling uitgesteld.

'De bij het convenant betrokken partijen hebben uitstel gekregen tot 1 oktober zodat het proces zorgvuldig kan worden doorlopen', stelt Jeannette van de Ven, LTO-portefeuillehouder Gezonde Dieren. Inhoudelijk is het convenant juridisch getoetst en beoordeeld op de impact voor het dierenwelzijn. De sociaal-economische gevolgen ervan worden nog tegen het licht gehouden.

Aanleiding voor het Convenant Dierwaardige Veehouderij is een door de Tweede Kamer aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren in 2021. Dat verbiedt beperkingen in het natuurlijk gedrag en ingrepen die tot doel hebben om dieren op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. Bezwaar tegen dit amendement is dat het met de ruime formulering in de praktijk onwerkbaar is.

Uitgesteld

Het amendement zou 1 januari 2024 van kracht worden, maar dat is uitgesteld tot 1 juli 2024. 'Wordt de Tweede Kamer geen goed alternatief geboden, dan treedt het amendement, dat onwerkbaar is, onverkort in werking', zegt Van de Ven. Het Convenant Dierwaardige Veehouderij geeft aanwijzingen voor het verhogen van dierenwelzijn, maar met wel werkbare regels.

In het convenant staan ambities voor de veehouderij in 2040, maar ook randvoorwaarden zoals vergunningverlening, verdienvermogen en 'level playing field'. 'Voor ons gaat het een niet zonder het ander', vindt de LTO-portefeuillehouder Gezonde Dieren. De gesprekken, noemt zij 'constructief', maar de inhoud lastig en complex. 'Het mislukken van het Landbouwakkoord en de val van het kabinet maken de opdracht moeilijker', stelt zij.

Adema zet zich in

Het Convenant Dierwaardige Veehouderij is onderdeel van het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV van januari 2022. Demissionair landbouwminister Piet Adema heeft aangegeven zich in te zetten voor een goede afwikkeling. Wil dat mogelijk zijn, dan moet het convenant op de lijst met niet-controversieel verklaarde onderwerpen komen te staan.

Aan zowel wel als niet controversieel verklaren kleven voor- en nadelen. Na de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november volgen nieuwe coalitiebesprekingen en een andere samenstelling van de Tweede Kamer. 'Dat kan positief zijn, maar ook reden zijn om bijvoorbeeld minder financiële middelen en beleidsruimte te geven', stelt Van de Ven.

Draagvlak

Het draagvlak voor het convenant is groot bij het huidige demissionaire kabinet. Maar als het convenant niet-controversieel wordt verklaard, is het nog de vraag of het kabinet over zijn termijn heen kan regeren met beleid en budget.

'Het gaat ons erom dat het totaalpakket van maatregelen met de bijbehorende conditionaliteiten en volgordelijkheid zijn gegarandeerd. Wordt het convenant niet controversieel verklaard, dan zit daar onze zorg; dat die garantie niet kan worden gegeven', zegt de LTO-portefeuillehouder Gezonde Dieren.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Dinsdag
  21° / 17°
  80 %
 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer