Huitema%3A+%27Renure%2Dmeststoffen+juist+nodig+in+nitraatgevoelig+gebied%27
Nieuws
© ps / no

Huitema: 'Renure-meststoffen juist nodig in nitraatgevoelig gebied'

De Europese Commissie wil Renure-meststoffen wel toestaan buiten de nitraatgevoelige gebieden. Het gebruik van deze kunstmestvervangers heeft daar volgens VVD-Europarlementariër Jan Huitema niet zoveel zin. 'Die Renure-meststoffen zijn juist nodig in de nitraatgevoelige gebieden.'

Tijdens de Landbouwraad van 17 oktober is een schriftelijk voorstel door België, Hongarije, Nederland, Portugal en Spanje ingediend voor het toelaten van Renure-meststoffen als kunstmestvervangers. Dat voorstel werd door minimaal negen landen mondeling ondersteund. Op het voorstel werd door de Europese Commissie positief gereageerd. Wel gaf landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski aan dat het gebruik van kunstmestvervangers alleen kan buiten de nitraatgevoelige gebieden.

Volgens Huitema lijkt het erop dat de Europese Commissie hiermee misbruik wil maken van de nitraatrichtlijnen. 'Ze zijn bang dat met het toestaan van Renure in de nitraatgevoelige gebieden de veestapel zou kunnen uitbreiden. Daar is echter geen reden voor. De veestapel wordt al door veel andere regels beteugeld.'

Slepen met meststoffen

Van het Europese landbouwareaal is 70 procent nitraatgevoelig. In die gebieden zou het dan wel toegestaan worden om Renure-meststoffen te maken. Die kunstmestvervangers zouden dan vervolgens geëxporteerd kunnen worden.

'De niet-nitraatgevoelige gebieden hebben deze kunstmestvervangers niet nodig, die kunnen nog gewoon dierlijke mest gebruiken', zegt Huitema. 'En je gaat slepen met meststoffen. Je exporteert Renure en importeert vervolgens kunstmest. Dat slaat echt nergens op. Het is spijkers op laag water zoeken om de veehouderij in toom te houden.'

De Renure-meststoffen zijn volgens hem bedoeld om kunstmest, dat in de nitraatgevoelige gebieden gewoon gebruikt mag worden, te vervangen. De productie van Renure-meststoffen gebeurt bij een vergaande bewerking van dierlijke mest, zoals dagontmesting, vergisting en stikstofstrippen of bijvoorbeeld met de Lelysphere en de Gazoo-mestkraker.

Verdienmodel

Bij deze technieken wordt de ammoniak, die anders vrij zou komen, opgevangen en omgezet in een kunstmestvervanger. 'Deze Renure-meststoffen zijn onderdeel van het verdienmodel van dergelijke technieken', geeft Huitema aan. 'Dierlijke mest krijgt een waarde en er is minder kunstmest nodig.'

Om te zorgen dat de Europese Commissie de Renure-meststoffen wel toestaat, werkt Huitema nu samen met collega's uit de eerder genoemde vijf landen, maar ook uit bijvoorbeeld Denemarken, Frankrijk en Polen aan een motie. Daarin zullen de voordelen die Renure-meststoffen bieden duidelijk worden gemaakt. Met de huidige hoge prijzen is het bovendien nodig om kunstmest op een goede manier in te zetten.

I&R-systeem voor mest

Belangrijk bij dit alles is dat de stikstofverliezen binnen de perken blijven. Daar mag volgens de Europarlementariër best een beetje streng naar gekeken worden. 'Het vakmanschap van de boer en de lokale opbrengsten moeten daarbij centraal staan. Als je het goed doet, mag je ook naar behoefte bemesten. Met een afrekenbare stoffenbalans, een Minas 2.0, moet het kunnen. Ik zie het als een I&R-systeem voor meststoffenstromen. Waar is het nu en waar gaat het naar toe.'

Landbouwminister Piet Adema blijft zich inzetten om op korte termijn Renure als kunstmestvervanger in heel Europa toe te staan. 'Renure is juist nu nodig ter vervanging van kunstmest die in de nitraatgevoelige gebieden gewoon mag worden gebruikt.'

Plan van aanpak

Volgens de planning komt de Europese Commissie op 9 november met een plan van aanpak voor de kunstmestregels. In dit plan voor het waarborgen van de beschikbaarheid en betaalbaarheid van meststoffen komt volgens het ministerie onder andere aan de orde hoe boeren minder afhankelijk kunnen worden van kunstmest.

Het plan moet ook een oplossing bieden voor het mestprobleem in het algemeen. Er moet volgens Adema voldoende aandacht voor de invoering van precisielandbouw zijn, maar ook voor een goede rationele planning van het gebruik van meststoffen en het stimuleren van biologische en andere alternatieven voor traditionele meststoffen.

Meerderheid Europees parlement voor

De Europarlementariër is overtuigd dat er ruimte komt voor de Renure-meststoffen. 'Dit voorjaar kreeg het voorstel van voormalig landbouwminister Henk Staghouwer al veel steun en het nieuwe voorstel van afgelopen week werd ook breed ondersteund door minimaal vijftien lidstaten. De Europese Commissie kan de wensen van een meerderheid van het Europees parlement niet naast zich neerleggen.'

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Woensdag
  20° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  60 %
 • Vrijdag
  21° / 14°
  75 %
Meer weer