Reudink%3A+biologische+veevoermarkt+turbulent+en+moeilijk+voorspelbaar
Nieuws
© Reudink

Reudink: biologische veevoermarkt turbulent en moeilijk voorspelbaar

De markt voor biologisch veevoer is turbulent en moeilijk te voorspelle, weet Wilfred Jonkman van voerleverancier Reudink uit het Gelderse Lochem. 'Dat geldt ook voor de vraag naar grondstoffen, maar zeker ook het aanbod en de prijsvorming.'

'Aanbod en vraag van biologische veevoergrondstoffen matchen niet', zegt Jonkman. De voortdurende oorlog tussen Rusland en de Oekraïne helpt daarbij volgens hem ook niet. Van de biologische grondstoffen die Reudink verwerkt in veevoeders voor klanten in Nederland en Duitsland kwam afgelopen jaar een substantieel deel uit de Oekraïne.

De afgelopen periode en zeker na de inval op 24 februari stond met name de aanvoer van biologische zonnebloemzaadschilfers (bevat een voor pluimveevoeders essentieel aminozuur) fors onder druk, geeft Jonkman aan. Ook andere eiwitrijke grondstoffen waren of zijn schaars. Daarom is er met ketenpartners een intensieve lobby gevoerd om ruimte te scheppen voor het gebruik van een beperkt aandeel conventionele grondstoffen in voeders voor pluimvee en varkens.

Zonnebloemzaadschilfers

De toestemming van de EU voor het gebruik van 5 procent conventionele grondstoffen in voer voor pluimvee en varkens voor een bepaalde periode zit er volgens Jonkman aan te komen. De huidige situatie brengt ook met zich mee dat het onderzoek naar alternatieven voor bijvoorbeeld zonnebloemzaadschilfers verder is geïntensiveerd.

Verkopende partijen zijn, geeft Jonkman aan, afwachtend om biologische veevoergrondstoffen uit de 'nieuwe oogst' te verkopen. Het vastleggen van volumes, noemt hij een uitdaging waarbij speculatie een belangrijke rol speelt. 'Voor de rest van het jaar verwachten we onze klanten te kunnen blijven beleveren. Voor de lange termijn blijft het onzeker.'

Areaal landbouwgrond

Het areaal landbouwgrond in de EU voor de teelt van biologische veevoergrondstoffen is momenteel te klein. Dat is de afgelopen jaren verhoudingsgewijs niet genoeg meegegroeid met het aantal dieren dat moet worden gevoed. Ter illustratie noemt Jonkman het aantal biologische varkenshouderijbedrijven dat van 2018 tot 2022 groeide van 157 naar 191. Het aantal conventionele bedrijven daalde in die periode van 4.185 naar 3.400.

Met 103.000 dieren is 1 procent van de Nederlandse varkensstapel biologisch. Over de groeiverwachting in Nederland voor het komende jaar is Jonkman terughoudend. Ontwikkelingen die de biologische sector in de hand werken, zijn er ook. Jonkman noemt het Nationaal Strategisch Plan (Green Deal/boer-tot-bordstrategie). Dat wordt 23 september gepresenteerd.

Ketensamenwerking

Ook de verschuiving naar meer kringlooplandbouw in combinatie met regionale productie en het feit dat in de productie klimaat, dierenwelzijn en biodiversiteit steeds prominenter meewegen, spelen de biologische landbouw in de kaart. Dat licht Jonkman op 17 juni als spreker tijdens de open dag van het biologische bedrijf van familie Exterkate in het Overijsselse Bentelo toe.

Kansen voor de biologische varkenshouderij moeten volgens hem worden gezocht in het door ontwikkelen van de ketensamenwerking en de dialoog met de samenleving. De wijze waarop Ruben Exterkate gebruikmaakt van sociale media, maar ook de open dag noemt hij voorbeelden om de sector verder ter promoten en de consumptie van biologisch voedsel verder te stimuleren.

Kringloop sluiten

Om de kringloop nog verder te sluiten, zal het gebruik van reststromen (producten niet geschikt voor humane consumptie en/of restproducten vrijkomend uit de productie van biologisch voedsel) verder moeten worden ontwikkeld. Een grote kans op bedrijfsniveau noemt Jonkman het verbeteren van de voederconversie. Een tiende punt verbetering betekent onder de huidige omstandigheden een plus van 6,50 euro per vleesvarken.

Bekijk meer over:

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  19° / 11°
  50 %
 • Zaterdag
  17° / 13°
  50 %
Meer weer