Op+grotere+schaal+slim+sturen+op+diergezondheid
Nieuws
© Connecting Agri en Food

Op grotere schaal slim sturen op diergezondheid

In de Slimme Varkensketen werken varkenshouders en ketenpartners samen in twee projecten om de gezondheid, het welzijn en de vleeskwaliteit van de varkens te verhogen. Dit gebeurt door het combineren van verschillende databronnen. In het project rondom diergezondheid is een volgende stap gezet en zijn klimaatsensoren aan de circa honderd deelnemende varkenshouders uitgereikt.

Door de samenwerking tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group in het project ‘Verbeteren van het niveau van diergezondheid’ en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin in het project ‘Sturen op kwaliteit’ wordt een stap voorwaarts gezet richting een slimme varkensketen. Beide projecten worden ondersteund door Connecting Agri & Food. In de keten wordt slim omgegaan met data en die stuurt op de gezondheid van het individuele dier en de kwaliteit van het eindproduct.

Klimaatsensoren uitgereikt

Voor het verbeteren van het niveau van diergezondheid zijn intussen de ongeveer honderd deelnemende varkenshouders uitgerust met klimaatsensoren van Slimme Stal. De klimaatsensor monitort continue CO2– en ammoniakgehaltes, luchtvochtigheid en temperatuur in de stal. Door deze data te koppelen aan gezondheidsdata van de dieren die onder andere gedurende het slachtproces worden verzameld, verkrijgen de varkenshouders en partners in de Slimme Varkensketen informatie over wat de leefomstandigheden van het varken zijn, en de relatie met de gezondheid en de prestaties van het dier.

'Met die data kunnen we samen met de varkenshouders sturen op verbeterde leefomstandigheden, groei en gezondheid van het individuele varken', vertelt projectleider Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food. Het delen van data tussen ketenschakels is hierbij van belang. ’Wanneer we data van de fokkerij-organisaties, het varkensbedrijf en de slachterij uitwisselen tussen de ketenschakels leidt dit tot meer handelingsperspectief, transparantie en er kan meer vraaggestuurd worden gewerkt door alle ketenpartijen. Dit geeft nieuwe kansen in het verdienmodel, ook voor de varkenshouder.'

Juiste indicatoren over gezondheid

De eerste analyses van de data afkomstig van zowel het slachtproces, als de klimaatsensoren hebben intussen plaatsgevonden. Met analyses van data van het slachtproces is een eerste stap gezet naar identificatie van de juiste indicatoren die informatie geven over de gezondheid van het dier tijdens de levensfase. De eerste benchmarks zijn teruggekoppeld aan de deelnemende varkenshouders. Dit geeft hen extra inzicht in het stalklimaat op hun bedrijf en de positie ten opzichte van de andere varkenshouders.

Angela van der Sanden: ’Doordat er nu inzicht wordt verkregen in circa honderd varkenshouderijen wordt het mogelijk op de juiste punten te sturen ter verbetering, en wordt het project naar een hoger plan getild. De volgende stap is het koppelen van gezondheidsdata van de dieren afkomstig uit het slachtproces, aan de data verzameld via de klimaatsensoren.'

Slimme Varkensketen is één van de business cases van AgriFoodInnovation en wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant.

Online kennissessies

Vitale Varkenshouderij

Meld je hier aan

Stelling

Loading

Weer

 • Zondag
  24° / 17°
  75 %
 • Maandag
  22° / 14°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
Meer weer